Aktuelno

Projektni menadžer: najlepše i najteže strane ovog posla

05.08.2022.

Biti projektni menadžer znači rukovoditi nekim poduhvatom. Da, projektni menadžer striktno prevedeno na srpski jezik znači Rukovodilac poduhvata. Pod projektom su se do pre nekoliko decenija smatrali uglavnom infrastrukturni građevinski projekti, dok se danas pod projektom smatra širok dijapazon aktivnosti, od izgradnje mosta, preko slanja satelita u kosmos pa sve do pravljenja mobilne aplikacije, ili veće marketinške kampanje.

Ipak, postoje sličnosti u poslu koje spajaju svakog projekt menadžera kao i aktivnosti u kojima će se velika većina kolega prepoznati. Lista pozitivnih i onih izazovnih stavki nastala je na osnovu ličnog višegodišnjeg iskustva rada u ovoj profesiji.  

Pozitivne strane profesije 

  • Nijedan radni dan nije isti

Ako ne volite repetativne poslove, a volite dinamičnost i raznovrsnost radnih zadataka, upravljanje projektima pruža upravo to. Od faze planiranja pa sve do evaluacije, aktivnosti kroz koje prolazi svaki projektni menadžer tokom životnog ciklusa projekta različite su i retko će se desiti nekoliko dana u kojima će dnevni raspored biti identičan. 

  • Prilika za učenje, lični i profesionalni razvoj

Svaki naredni projekat po nečemu je drugačiji od onog prethodnog, i time predstavlja priliku da se nešto novo nauči i savlada. Kroz rad na projektima, pogotovo onim kompleksnijim, stiče se prilika za sticanje novog životnog i profesionalnog iskustva, koje će vas osnažiti za ono naredno, i omogućiti da sledeći put učinite korak (ili nekoliko njih) više. 

  • Različiti tipovi ljudi

Šanse su, da će svaki novi projekat doneti sa sobom i nove ljude, tj. stekeholder-e u vaš profesionalni život. Ako se ne menja interna ekipa, odnosno vaš uži tim sa kojim radite, verovatno će se promeniti makar spoljni saradnici i zainteresovane strane što donosi nova poznanstva i kontakte koji blagotvorno mogu uticati na razvoj poslovne karijere. Takođe, svaki novi saradnik je osoba od koje sigurno može manje ili više toga da se nauči. Ipak, ova stavka naći će se i pri navođenju negativnih strana profesije jer može predstavljati i veliki izazov. 

  • Svaki projekat ima svoj početak i svoj kraj

U životu i karijeri je važno praviti pauze. Pauze nam omogućavaju da stanemo, razmislimo i evaluiramo ono što smo do tog momenta radili, kao i da preispitamo načine na koji nešto radimo. Činjenicom da svaki projekat ima i svoj završetak, time dobijamo priliku da analiziramo šta smo to dobro i manje dobro postigli, gde smo grešili, gde briljirali, kao i koje su to naše jake i slabe strane. Projekat koji dolazi, prilika je da greške ne ponavljamo, ili makar smanjimo, kao i da više upotrebimo sopstvene potencijale i jake strane. 

  • Svaki novi projekat je novi izazov i prilika za dokazivanje

Ako ste osoba koja voli da se dokazuje onda su projekti dobra prilika za jurenje i dostizanje izazovnih ciljeva. Visoko podignuti ciljevi mogu da uplaše ali i da budu velika motivacija svima koji na projektu rade. Visoka motivacija će potom angažovati sve vaše snage i potencijale, možda i one za koje niste znali da u vama postoje. Upravo u takvim periodima i trenucima čovek se najviše razvija i raste

Negativne strane profesije 

  • Nikome niste pravi šef, a imate odgovornost

Ovde treba biti oprezan jer pozicija projektnih menadžera nije u svakoj kompaniji ista. Ipak, u većini slučajeva projektni menadžer radiće sa ljudima kojima jeste šef na projektu, ali ne i primarni, glavni šef. Razlog tome je što većina članova projektnog tima, ako se radi o multisektorskom projektu, ima svoje šefove kojima primarno odgovaraju za svoj rad. U tom slučaju projektni menadžer je neko ko nema ni štap ni šargarepu, tj. ne odlučuje o zapošljavanju, povišicama, kao ni prekidu saradnje ako član tima ne zadovoljava postavljene kriterijume. Ako dođe do situacije da doprinos određenih kolega nije na visini zadatka, projektni menadžer moraće da traži alternativne načine da projekat vrati na pravi kolosek. U tom slučaju moraće da vodi ozbiljnije individualne razgovore sa kolegama čiji doprinos nije na visini zadatka, kao i sa njihovim primarnim šefovima. 

  • Jasni ciljevi i rokovi, nema mnogo magle

Ova stavka mogla se lako naći i na listi pozitivnih strana profesije. Ipak, zbog toga što su ciljevi nekada vrlo ambiciozni i visoki, to može doneti vođi projekta pritisak i veliku odgovornost a krajnji rezultati će uvek jasno pokazati da li je projekat zadovoljio kriterijume, ili pak ne. A zna se ko će za to snositi najveći deo odgovornosti na kraju.  

  • Različiti tipovi ljudi

Jedina stavka koja se pojavljuje i među pozitivnim kao i među potencijalno negativnim stranama profesije. Razlog? Već smo napisali da će se tokom karijere projektni menadžer susretati sa mnogo različitih ljudi, koji poseduju različite karaktere. Neki od njih biće laki i zabavni za saradnju, dok su šanse da će naići i na saradnike koji dolaze iz različite kulture, imaju potpuno različite vrednosti i koji su navikli da komuniciraju i završavaju stvari na posve drugačiji način. Ovo će iziskivati dobro poznavanje ljudske psihologije, dosta prilagođavanja i mnogo asertivne komunikacije kako bi se došlo do kompromisa i win-win situacije. U ovom slučaju projektni menadžer pokušaće da dopre do pravih motiva koji vode sagovornika, da proba da se „prešalta“ na način komunikacije koji je blizak sagovorniku, kao i da pravi kompromise, tj. da bira bitke koje će da bije, a koje će da prepusti zarad mira u kući. 

  • Medvedi na putu – različite vrste unutrašnjih i spoljašnjih rizika

Kao i svaki poduhvat koji se sprovodi po prvi put, ići će stazom koja nije utabana, a prvi u toj koloni jeste upravo projektni menadžer. Predviđeni i nepredviđeni izazovi kriju se kako unutar tima i unutar organizacije, tako i u spoljašnjim faktorima na koje je još teže uticati. Na primer, projektni menadžer sa svojim timom sjajno isplanira i skoro godinu dana priprema veliki muzički festival, da bi samo par nedelja pred događaj nastala epidemiološka krizna situacija koja dovede do toga da se otkažu svi događaji kojima prisustvuje preko 50 ljudi. Zvuči poznato?

  • Projekti su često neuspešni ili samo parcijalno uspešni

Da li znate da se nosite sa neuspehom i prihvatite ga kao deo procesa, rasta i sazrevanja? Ako je odgovor negativan, može postati suviše izazovno duži niz godina baviti se ovim poslom, jer su šanse velike da će barem neki od projekata na kojem radite biti okončan kao neuspešan, ili makar delimično uspešan.  

Raditi godinama u oblasti vođenja projekata, znači nositi na leđima teret odgovornosti, realnih i manje realnih izazova, usklađenih i neusklađenih očekivanja. To znači i mnogo komunikacije sa prijatnim ali nekada i sa zahtevnim strankama. Ako vas pozitivne i negativne stavke iz teksta ne plaše (ne plaše jako) već inspirišu i pružaju vam izazov, onda vredi razmotriti rad u ovoj branši.  

Zdrava mera svakodnevnih izazova

Pored odgovornosti i izazova, ova profesija može doneti mnogo prilike za učenje, rast, razvoj i testiranje svojih mogućnosti. Dinamičnost i jedinstvenost projekata, pružiće vam mogućnost da zajedno sa svakim projektom transformišete sebe u svestraniju, sistematičniju i što bolju osobu. Meni, konkretno, pozicija projektnog menadžera pruža zadovoljstvo ali i zdravu meru svakodnevnih izazova koji me teraju da izađem iz zone komfora, da se ne ušuškam previše u svojoj fotelji, već da unapređujući projekte na kojima radim, unapredim i samog sebe.

Infostud: 

https://poslovi.infostud.com/blog/projektni-menadzer-najlepse-i-najteze-strane-ovog-posla/