Aktuelno

Top 5 marketing veština za dobijanje posla

09.08.2022.

Zanima vas digitalni marketing? Tražite posao iz oblasti digitalnog marketinga i želite da se zaposlite u marketing agenciji ili kompaniji? Ovo je tekst za vas! Pripremili smo glavne veštine koje marketeri gledaju prilikom zapošljavanja za pozicije koje su usko povezane sa digitalnim marketingom.

Ono što želimo da istaknemo je da ove veštine možda i nisu najbitnije veštine koje marketing menadžer treba da ima, ali su potrebne višim menadžerima u svakodnevnom radu i biće im dovoljne da opravdaju vaše zapošljenje. Baš zato sam napominjemo da su ove veštine važne za kompanije i marketing agencije, a ne za male biznise.

Naredne veštine će biti poređane po bitnosti, od najbitnijih do manje bitnijih.

Mogućnost izveštavanja

Niste očekivali ovo, je l da?

Mogućnost izveštavanja je najbitnija veština koja je potrebna vašim nadređenima. Zašto? Jednostavno je, ne žele da vam konstantno stoje nad glavom ali sa druge strane žele da kontrolišu vaš rad kako ne bi došlo do nepredviđenih situacija kojima možete da ugrozite rad tima ili poslodavaca.

Ova veština nije toliko zahtevna i uči se vremenom. Ukoliko niste do sada imali iskustva sa pisanjem izveštaja, morate prvo znati šta predstavlja dobar izveštaj a nakon toga kako da naučite da ga pišete.

Šta je dobar digitalni marketing izveštaj?

Dobar marketing izveštaj analizira i prikazuje činjenice i dokaze koji su relevantni za određenu situaciju ili za problem na osnovu kog se i sastavlja izveštaj. Bitno je istaći da se u njemu nalaze činjenice i to od izvora koji trebaju biti potvrđeni. Stil pisanja je precizniji i ekonomičniji od klasičnog esejskog.

Ako pogledamo iz ugla marketera, ako se šalje izveštaj rezultata kampanja, onda se u njemu nalaze konkretni rezultati kampanje. Ako gledamo iz ugla osobe koja piše izveštaj nekog razgovora, onda se baziraju na mail prepiskama, ostalim mestima za komunikaciju ili beleškama sa sastanaka.

Kako unaprediti pisanje marketing izveštaja?

Ako želite da napišete dobar izveštaj, najbitnije je biti dobro pripremljen. Šta to znači?

Ako treba da podnesete dobar izveštaj neophodno je pre toga prikupiti sve potrebne materijale kako bi izveštaj bio potpun. Ako niste sigurni u neke informacije, bolje je da tražite potvrdu od osobe koja je bila prisutna, nego rizikovati da izveštaj bude netačan.

Takođe, imajte u glavi za koga je izveštaj i šta osoba očekuje od izveštaja.  Postavite sebi pitanja koja bi osoba kojoj podnosite izveštaj postavila vama i trudite se da iz materijala date odgovor na njih.

Prethodno iskustvo u digitalnom svetu

Ovo je sasvim očigledno. Ako već želite da se bavite digitalnim marketingom i društvenim mrežama neophodno je da i sami budete prisutni na njima. Pod prisustvom na društvenim mrežama smatra se malo naprednije razumevanje funkcionisanja društvenih mreža.

Takođe, ono što je korisno je da saznate što više o metrikama (rezultatima) na društvenim mrežama, kao i poznavanje nekih ključnih pojmova kao što su reach, engagement, highlights.

Komunikacione veštine u digitalnom svetu

Svako misli da poseduje odlične komunikacione veštine i da zna pravi način kako da komunicira. Međutim, to nije tačno i to je kamen spoticanja mnogih početnika u marketingu. Veština komunikacije se uči konstantno i konstantno se dorađuje.

Ono što može uvek pomoći pri unapređivanju komunikacionih veština je gledanje kako to rade drugi i analiziranje njihovog stila pisanja. I u tome se mora biti oprezan, prvenstveno zbog različitih platformi koje cene određeni stil komunikacije.

Ono što već godinama se prepoznaje kao trend je prelaženje sa formalne na neformalnu komunikaciju. Izaberite par brendova koje volite na društvenim mrežama ili blogovima koje volite. Pokušajte da napišete opis za neku njihovu objavu u njihovom stilu. Pazite na detalje, kod pisanja oni prave veliku razliku.

Osim veština komunikacije u digitalnom svetu, morate naučiti kako komunicirati sa klijentima, kolegama, nadređenima. Postoje brojni tekstovi na ovu temu kojima su se bavili ljudi stručni u toj oblasti.

Ono što je najbitnije je prvo naučiti kako aktivno slušati a nakon toga odgovoriti. Takođe, naučite da budete jasni i precizni, jer niko ne voli monologe od 30 minuta koji su mogli da se prenesu u jednoj ili dve rečenice.

Izbegavajte pasivno-agresivni stil govora i potencirajte otvorenu i iskrenu komunikaciju.

Strategija sadržaja

Eto problema za svakog početnika! Pa šta je to strategija sadržaja?

Nije toliko konfuzno koliko sada deluje. Kako bismo opisali šta je to strategija sadržaja, objasnićemo pojmove sadržaj i strategija.

Šta je sadržaj?

Sadržaj je informacija koja je relevantna datom kontekstu i koja ima svoju formu i oblik koji se isporučuju kroz kanali preko koih se konzumiraju. Sada vam apsolutno ništa nije jasno.

Zato ćemo malo uprostiti: sadržaj je svaki post, blog, slika, kojom se komunicira sa korisnicima.

Sastavljen je iz četiri pitanja, koja ga oblikuju:

Informacija – Šta je cilj poruke koja se šalje? Da li je zabava, da li je informativnog karaktera ili edukativnog ili praktičnog? Možda je kombinacija nekih od pomenutih.

Kontekst – Zbog čega mi šaljemo tu poruku? Koje dešavanje ili situacija su uzrok ove poruke?

Kanal – Preko čega šaljemo poruku? Da li je to bilbord, naš proizvod, instagram post?

Forma – Da li je slika, video, tekst, ambalaža, papir?

Kada date odgovor za prethodne 4 stavke, definisali ste sadržaj.

Šta je strategija?

Strategija je način na koji ispunjavamo ciljeve. Ako je cilj doći do 20% više pratilaca na društvenim mrežama, strategija je povećana aktivnost na društvenim mrežama kroz interaktivan sadržaj i angažovanje influensera.

Šta je strategija sadržaja?

Strategija sadržaja je način na koji kreiramo sadržaj tako da preko njega ispunimo ciljeve koji su zadati. To se najčešće radi tako što se kreiraju kampanje ili određene teme, kojima je cilj da prenesemo poruke koje želimo našim korisnicima ili potencijalnim korisnicima.

Kako ovu veštinu možete unaprediti?

Pustite TV, izaberite jednu reklamu za jedan proizvod koji je poznatiji. Kada ste izabrali, potrebno je da nađete sve materijale, objave na društvenim mrežama i slično, a koji se tiču baš te kampanje.

Stavite na papir od prve do poslednje objave i gledajte koja logika stoji iza toga. Koju poruku kampanja šalje? Gde se promoviše? Da li su sve rekli na početku ili polako otkrivaju informaciju? Ko im je ciljna grupa?

To je najbolji način da steknete ovu veštinu! Ponavljajte sa drugim kampanjama kako biste bili što precizniji i pazili na svaki detalj.

Kreiranje sadržaja

Poslednja veština u ovom tekstu se odnosi na kreiranje sadržaja. Zašto je ona važna?

Često su dizajneri preopterećeni poslom, a klijentu se baš žuri da se odradi neka stvar –  tada je potrebno da vi uskočite i rešite problem.

Kreiranje sadržaja najčešće možemo podeliti na dva dela. Prvi deo se odnosi na osmišljavanje ideje za sadržaj i pisanje opisa za objave ili šta god da je u tom trenutku potrebno. Drugi deo se odnosi na vizuale, odnosno pravljenje slika ili videa za određeni sadržaj. Bilo bi poželjno da imate bar neka znanja u Adobe programima kao što su Photoshop ili Ilustrator, ali može poslužiti i poznavanje platforme Canva i sličnih mesta za kreiranje sadržaja.

Zaključak

Digitalni marketing je posao koji primamljivo zvuči mnogima. Ono što početnici misle da im je potrebno kako bi dobili posao digitalnog menadžera se najčešće ne podudara sa veštinama koje oni koji zapošljavaju traže. Zato je bitno pripremiti se za razgovor za posao u digitalnom marketingu i upoznati se sa potrebama menadžera koji zapošljavaju i na taj način lakše doći do posla.

Tekst preuzet sa: https://www.portalmladi.com/top-5-marketing-vestina-za-dobijanje-posla/