Aktuelno

BGPRAKSA - KONKURS za učešće u programu univerzitetske radne prakse

10.04.2023.

UNIVERZITET U BEOGRADU I GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA raspisuju KONKURS ZA UČEŠĆE U PROGRAMU UNIVERZITETSKE RADNE PRAKSE U GRADSKOJ UPRAVI,  U JAVNIM  PREDUZEĆIMA, U USTANOVAMA  KULTURE I U GRADSKIM  OPŠTINAMA GRADA BEOGRADA

UNIVERZITET U BEOGRADU I GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA raspisuju KONKURS ZA UČEŠĆE U PROGRAMU UNIVERZITETSKE RADNE PRAKSE U GRADSKOJ UPRAVI,  U JAVNIM  PREDUZEĆIMA, U USTANOVAMA  KULTURE I U GRADSKIM  OPŠTINAMA GRADA BEOGRADA

Pozivaju se studenti završnih godina sa sledećih visokoškolskih ustanova: 

 • Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu
 • Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu
 • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu

da se prijave za program tromesečne radne prakse uz mentorsku podršku. 

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove, i to:

 1. da je državljanin Republike Srbije
 2. da je student akademskih studija na jednom od fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu navedenih u konkursu
 3. da nije u radnom odnosu.

Prijavljivanje se obavlja isključivo elektronskim putem.

Za prijavu na ovaj konkurs potrebno je pripremiti skenirana dokumenta i uključiti ih u elektronski  formular – prijavu: 

- uverenje o studiranju (obavezno)
- fotografiju (opciono) 

Kandidati koji uđu u uži izbor biće u obavezi da dostave originalnu dokumentaciju na uvid. 

ROK ZA PRIJAVU: 7. maj 2023.

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

Početak prakse planiran je za 1.7.2023. 

Sledi pregled otvorenih pozicija prema institucijama učesnicima u programu: 

JKP "Beograd put":

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija":

JKP "Parking servis":

JKP „Veterina Beograd“:

JKP „Pogrebne usluge“:

JP "Gradsko stambeno" Beograd:

JP Beogradska tvrđava:

JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda:

JP za upravljanje javnim putevima "Putevi Beograda":

GO Barajevo:

GO Zvezdara:

GO Zemun:

GO Mladenovac:

GO Savski venac:

GU- Gradsko veće Grada Beograda:

GU - Sekretarijat za energetiku:

GU - Sekretarijat za imovinske i pravne poslove:

GU - Sekretarijat za informisanje:

GU - Sekretarijat za privredu:

GU - Sekretarijat za saobraćaj:

GU - Sekretarijat za socijalnu zaštitu:

GU - Sekretarijat za sport i omladinu:

GU - Sekretarijat za upravu:

GU - Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove:

GU - Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki:

GU- Kancelarija za mlade:

GU- Sekretarijat za javne prihode:

GU- Sekretarijat za komunalne i stambene poslove:

GU- Sekretarijat za poljoprivredu:

GU- Sekretarijat za poslove načelnika Gradske uprave:

Privredno društvo Zoološki vrt grada Beograda d.o.o. :

Turistička organizacija Beograda:

UK - Biblioteka "Dimitrije Tucović" - Lazarevac:

UK - Biblioteka "Milutin Bojić":

UK - Bitef teatar:

UK Biblioteka grada Beograda:

UK Dom omladine Beograda:

UK Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda:

UK Istorijski arhiv Beograda:

UK Muzej grada Beograda:

UK- Kuća legata:

Tekst i slika preuzeti sa sajta: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/bgpraksa-konkurs-2023