Aktuelno

Univerzitet u Beogradu - opšti konkurs za upis na osnovne i integrisane akademske studije

18.05.2023.

Univerzitet u Beogradu je objavio opšti konkurs za upis na osnovne i integrisane akademske studije.

Univerzitet u Beogradu je objavio opšti konkurs za upis na osnovne i integrisane akademske studije u kome možete saznati o:

  • Merilima za utvrđivanje redosleda kandidata i način bodovanja
  • Rokovima i načinu podnošenja žalbi
  • Uslovima upisa studenata
  • Upisu državljana Srbije koji imaju strane srednjoškolske isprave
  • Upisu pripadnika srpske nacionalne manjine
  • Upisu stranih studenata
  • Upisu osoba sa invaliditetom
  • Upisu pripadnika romske manjine
  • Rokovima konkursa
  • Elektronskoj prijavi

Detaljne informacije možete pronaći na sledećem linku: http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/osn-i-integr-akademske/Opste-odredbe-2023.pdf