Aktuelno

Samousmereno učenje kao ključ razvoja u odraslom dobu

24.06.2023.

“Čak i kada su vrata otvorena, moramo sami da uđemo.“ - Nauka kaže da je samousmereno učenje koncept i praksa koji je u srži učenja i razvoja u odraslom dobu. Ono je pokretačka snaga za svaku aktivnost koju preduzimamo u slobodno vreme ili na poslu, a koja ima za cilj naš lični i profesionalni napredak.

“Čak i kada su vrata otvorena, moramo sami da uđemo“ - samousmereno učenje kao koncept

 

Verovatno je da su vam izborni predmeti bili jedni od omiljenih tokom studija i školovanja – razlog za to je što ste upravo vi bili ti koji su doneli odluku da se pridružite baš tim predavanjima. Koliko god da je bio možda uzak izbor, ipak je bio naš u okviru datih mogućnosti.

 

Nauka kaže da je samousmereno učenje koncept i praksa koji je u srži učenja i razvoja u odraslom dobu. Ono je pokretačka snaga za svaku aktivnost koju preduzimamo u slobodno vreme ili na poslu, a koja ima za cilj naš lični i profesionalni napredak.

 

To znači da, kada se prijavite da odete na stručnu konferenciju, steknete sertifikat iz određene oblasti, krenete u školu za vozače ili čitate za vas korisnu literaturu, vi  se zapravo vodite principom samousmerenog učenja.

 

Ovaj koncept označava da odrasle osobe preuzimaju inicijativu i odgovornost za svoje učenje. Svako od nas je slobodan da bira šta želi da uči, kada želi da uči i određuje šta je zapravo od svih mogućnosti za razvoj vredno naše pažnje.

 

U tom smislu, samousmereno učenje možemo odrediti kao proces u kojem individua preuzima incijativu da nešto uči, sa ili bez pomoći drugih u određivanju potrebe za razvojem, formulisanja cilja učenja, pronalaženja relevatnih materijala za učenje i izboru i primeni strategije učenja. Na kraju, osoba vođena principom samousmerenog učenja sama vrednuje svoj uspeh.

 

Uživanje u slobodi izbora

 

Da, ovo je dosta drugačije od onoga na šta smo navikli kroz formalni sistem obrazovanja, gde smo uvek imali procese i aktivnosti učenja unapred određene. Samousmerenim učenjem kojem u potpunosti pristupamo izlaskom iz tog formalnog sistema stičemo dugo očekivanu slobodu. Konačno, više ništa ne moramo, već samo biramo šta, kad i kako želimo. Takođe, nema ni spoljne procene znanja pa da brinete oko toga kakva će biti ocena i da li je ocenjivač raspoložen. Ovog puta vi ste jedini koji procenjuje uspeh, a on se često može meriti u samom zadovoljstvu od učenja i praktikovanjem onoga što ste naučili.

 

Druga strana medalje kaže da, ukoliko ovaj koncept shvatimo kako ekstrem, to, naravno, nije dobro jer se lako iz slobode izbora može upasti u tzv tiraniju izbora. To znači da previše slobode može nekada da optereti, da nas dovede u stanje preplavljenosti i nemogućnosti da donesemo odluku šta gde i kako učiti ili šta na kraju uraditi sa tim znanjem, kako ga upotrebiti.

 

Mi u Levi9 smo toga svesni i zbog toga imamo osmišljen sistem kako podržimo zaposlene u njihovom razvoju.

 

Samousmereno učenje u Levi9

 

Budući da nam je jedna od ideja vodilja  u kompaniji osnaživanje svih Najnera (tzv. empowerment), važno nam je da imamo dobro razvijen sistem podrške zaposlenima. Na primer,  kroz Levi9 akademiju naši zaposleni imaju značajan broj različitih prilika i načina za učenje i razvoj – od Udemy for business platforme, preko Lead9 programa za razvoj lidera, mogućnosti sertifikovanja za potrebne kompetencije, deljenja znanja interno, ali i sa eksternom IT zajednicom, treninga iz oblasti agilnih metodologija za vođenje projekata, do treninga za razvoj mekih veština.  Pored svega ovoga što kontinuirano obezbeđujemo, najveći deo učenja se dešava kroz sam rad i u interakciji sa kolegama (čak preko 70%), te svakako i na ove procese obraćamo mnogo pažnje.

 

Najneri imaju potpunu slobodu da biraju koje prilike će od ovih iskoristiti i kako će znanje upotrebiti.A to je već značajan deo u obezbeđivanju dobrog puta ka samousmerenom učenju. Mogućnosti ima, ali sad se verovatno pitate šta je onda sa onom drugom stranom - potencijalnom opasnosti od previše izbora? Imaju li Najneri sa kime da se posavetuju ukoliko im zatreba?

 

Kao što smo spomenuli pri definisanju samousmerenog učenja i rekli da je to proces koji može da se događa sa ili bez pomoći drugih, ovde momenat “pomoć iz okruženja” dobija svoje svetlo na pozornici. U tom kontekstu, Najneri imaju na raspolaganju više kolega koji im mogu pomoći ako osete potrebu za savetovanjem na putu svog razvoja:

 

1. Menadžeri

Pre svega, na raspolaganju su im department menadžeri, koji će ih najbolje savetovati o razvoju svoje primarne ekspertize – na primer šta je najbolji sledeći korak za napredak kroz karijeru, koju tehnologiju, alat ili metodologiju rada je potrebno da savladaju. Koja veština je možda manje razvijena, a važna je za kompetentnost na konkretnom poslu. Oni će biti tu da pomognu zaposlenima onda kada im je potrebno da definišu razvojne ciljeve, prate ih i usmeravaju na putu ka njihovom ostvarivanju.  Ove godine, naši menadžeri su kroz specijalno pripremljen program razvoja za njih, postali još spreminiji da se postave kao koučevi za profesionalni razvoj i tako pruže adekvatnu podršku kolegama.

 

2. L&D partneri

Takođe, Najneri na raspolaganju imaju i learning & development partnere u svakom razvojnom centru čija je jedna od glavnih uloga savetovanje o dobrim razvojnim praksama i omogućavanje prohodnonosti puteva učenja. To znači da je L&D partner tu da usmeri kolege i odgovori na dileme u vezi načina za najbolje korišćenje mogućnosti koje Levi9 akademija pruža, kao i  za obezbeđivanje adekvatnog odgovora na obrazovnu potrebu –organizacijom i realizacijom internih programa ili, s druge strane, eksternih programa u saradnji sa drugim ekspertima na tržistu.

 

3. Kolege

Važno je istaći, da je učenje u okviru zajednica i u okviru projektnih timovatakođe nešto što pomaže uspešnom samousmerenom učenju. Kada imamo neki problem, neko pitanje – znamo da možemo da ga adresiramo našim kolegama sa kojima blisko radimo ili prepoznajemo kao eksperte baš za to pitanje, pa da nam se oni nađu kao pomoć na problemu koji smo sami definisali ili na koji smo naišli na razvojnom putu. To znači da nam uvek mogu pomoći i kolege sa projekata na kojima radimo, iz departmana (peers), a zatim i tehnički lideri ili delivery menadžeri.

 

Dakle, kao što možete primetiti iz prethodnog – samousmereno učenje nije isto što i samostalno, izolovano učenje. Ono ne znači da moramo ili treba da učimo sami, bez ičije pomoći i podrške i to je jako važno razumeti. Samousmereno učenje znači da smo mi ti koji imamo mogućnost izbora da li i šta želimo da učimo, da smo mi ti koji preduzimamo potrebne akcije da bi se učenje desilo i da sami određujemo da li smo uspešni u nečemu ili ne – a na kraju, upravo mi i uživamo u plodovima tog razvoja, bilo u većem nivou željene veštine ili recimo promociji na bolju poziciju koja može doći kao lepa posledica našeg učenja.

 

Platon je rekao nešto poput “znanje koje se stiče prinudom, ne dopire do uma” a ono što ne dopre do našeg uma ne može dati rezultate ili promene kojima težimo. Ono što sami budete birali za sebe ima najveće šanse da postane vaš omiljeni način da napredujete i razvijate se.

Tekst i slika preuzeti sa sajta: https://www.infostud.com/