Aktuelno

Prijavi se za program #RaznolikoOvoliko

17.08.2023.

RAZNOLIKO OVOLIKO je program za osnaživanje mladih za borbu protiv diskriminacije i usvajanje kompetencija neophodnih za promociju ravnopravnosti i pravednosti u zajednici tokom kojeg će mladi usvojiti važna znanja o (anti)diskriminaciji i antidiskriminacionim praksama, važnim dokumentima u ovom polju, kao i mehanizmima zaštite od diskriminacije.

Da li si spreman/na da ideš baš OVOLIKO RAZNOLIKO?

Da li se zalažeš za ravnopravnost i raznolikost, za poštovanje prava i jednak tretman svih u društvu?

Da li ti je dosta onog kad neko „podržava“ prava manjina i marginalizovanih grupa, a onda kaže: PA MORAJU LI BAŠ TOLIKO... DA ISTIČU RAZNOLIKO?

Ukoliko si mlada osoba (od 15 do 30 godina) iz Beograda, Vranja, Dimitrovgrada, Loznice,Novog Pazara, Pirota, Preševa, Sjenice i Subotice, pozivamo te da postaneš deo programa u okviru kog ćeš imati priliku da učiš o (anti)diskriminaciji, da stekneš veštine i znanja da reaguješ u situacijama nejednakog tretmana i nepravde u svojoj zajednici, ali i da učestvuješ u osnivanju prvog Saveza mladih protiv diskriminacije. U periodu od avgusta do kraja decembra, imaćeš priliku da stičeš znanja o (anti)diskriminacijikroz četiri edukativna modula, da primenjuješ naučeno u svojim zajednicama, reaguješ nadiskriminaciju i učestvuješ u kreiranju RAZNOLIKIH važnih sadržaja. Ako imaš želju da se angažuješ za prava svih ljudi u svom okruženju, da daš svoj doprinos borbiprotiv diskriminacije, da svojim primerom promovišeš raznolikost i različitost, definitivno bi trebalo da se prijaviš!

RAZNOLIKO OVOLIKO je program za osnaživanje mladih za borbu protiv diskriminacije i usvajanje kompetencija neophodnih za promociju ravnopravnosti i pravednosti u zajednici tokom kojeg će mladi usvojiti važna znanja o (anti)diskriminaciji i antidiskriminacionim praksama, važnim dokumentima u ovom polju, kao i mehanizmima zaštite od diskriminacije.

Ovaj program ti pruža: Učenje o diskriminaciji, stereotipima i predrasudama, učenje o pravnim aspektima diskriminacije, važnim dokumentima u ovom polju, kao i mehanizmima zaštite od diskriminacije, od stručnih ljudi iz ovih oblasti, učenje o pravima osetljivih, marginalizovanih i manjinskih grupa,  informacije o inicijativama, projektima, kampanjama i zagovaračkim platoformama u sferi borbe protiv diskriminacije, učestvovanje u kreiranju portala/aplikacije za prijavu diskriminacije, učešće u radu Saveza mladih protiv diskriminacije, novooformljene grupe koja se aktivno zalaže za ravnopravnost i pravednost korišćenjem dostupnih mehanizama, učešće u dijalozima sa predstavnicima institucija, donosiocima odluka, kao i učešće na godišnjem događaju - Youth Rights Talks.

Ovim pozivom traži se 18 raznolikih mladih ljudi koji su spremni da zagovaraju i bore se za jednakost, i poštovanje različitosti i ljudskih prava u svojim zajednicama. Ukoliko si mlada osoba (od 15 do 30 godina) iz Beograda, Vranja, Dimitrovgrada, Loznice, Novog Pazara, Pirota, Preševa, Sjenice i Subotice, želiš da se angažuješ na polju borbe protivdiskriminacije, nejednakog tretmana pojedinaca i grupa, i postaneš istinski saveznik ili saveznica marginalizovanim grupama u svojoj lokalnoj zajednici, ili pak želiš da i sam/a radiš sa vršnjacima i vršnjakinjama na ovu temu kao trener ili trenerica, omladinski radnik ili radnica...ohrabrujemo te da se prijaviš!

NAČIN PRIJAVE

Ukoliko želiš da postaneš deo ove raznolike i šarenolike priče, pošalji svoju prijavu do 20.8.2023, popunjavanjem obrasca na linku. Svi prijavljeni će dobiti odgovor o učešću najkasnije do 22.8.2023.

Tekst i slika su preuzeti sa sajta: https://www.mingl.rs/rubrike/