Aktuelno

PROGRAM PRAKSE ZA STUDENTE UNIVERZITETA U BEOGRADU U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE - TREĆI CIKLUS 2023

18.10.2023.

Pozivaju se studenti završne godine osnovnih i master studija - sa sledećih 11 fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu: Građevinski fakultet, Saobraćajni fakultet, Mašinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Pravni fakultet, Arhitektonski fakultet, Geografski fakultet, Rudarsko-geološki fakultet, Matematički fakultet - da se prijave za obavljanje studentske prakse u sektorima i odeljenjima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i sledećim preduzećima i ustanovama u nadležnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture: Air SERBIA, Infrastruktura železnice Srbije, Direkcija za vodne puteve, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA, KORIDORI SRBIJE, Institut za puteve, Direkcija za železnice, Saobraćajni institut CIP i Srbija Kargo.

Treći ciklus prakse u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture: prilika za preko 150 studenata Univerziteta u Beogradu 

Pozivaju se studenti završne godine osnovnih i master studija - sa sledećih 11 fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu: Građevinski fakultet, Saobraćajni fakultet, Mašinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Pravni fakultet, Arhitektonski fakultet, Geografski fakultet, Rudarsko-geološki fakultet, Matematički fakultet - da se prijave za obavljanje studentske prakse u sektorima i odeljenjima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i sledećim preduzećima i ustanovama u nadležnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture: Air SERBIAInfrastruktura železnice SrbijeDirekcija za vodne puteveKontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSAKORIDORI SRBIJE, Institut za puteveDirekcija za železniceSaobraćajni institut CIP i Srbija Kargo

Najviše mesta otvoreno je za studente Građevinskog, Saobraćajnog, Mašinskog, Elektrotehničkog, Ekonomskog, Fakulteta organizacionih nauka, a postoje mesta za praksu i za studente Pravnog, Geografskog, Arhitektonskog, Rudarsko-geološkog i Matematičkog fakulteta.

Praksa će trajati tri meseca - od 20. novembra 2023. do 20. februara 2024.  

Tokom trajanja prakse studenti će imati obezbeđenu novčanu nadoknadu i neposredno određenog mentora iz reda zaposlenih. Uz prijavu potrebno je dostaviti skeniranu potvrdu o studiranju. Prijavljivanje studenata se vrši elektronskim putem od 11.10. do 1. 11. 2023. preko portala Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.

Program prakse realizuje se na osnovu Protokola o saradnji potpisanog između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Univerziteta u Beogradu u oblasti organizovanja i realizovanja stručne prakse studenata u Ministarstvu, organima u sastavu Ministarstva, javnim preduzećima i javnim agencijama koje obavljaju delatnosti iz delokruga rada Ministarstva. Jedan od ciljeva saradnje je da  što veći broj studenata Univerziteta u Beogradu stekne praktična znanja i veštine i relevantno radno iskustvo tokom studija u cilju unapređenja akademskog znanja. Program prakse se realizuje u tri ciklusa tokom godine.  U ovom ciklusu stručnu praksu će moći da pohađa ukupno 153 studenta.

Pregled otvorenih pozicija i prijavni formulari

Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj Air Serbia Beograd:

Direkcija za vodne puteve:

Direkcija za železnice:

Institut za puteve ad, Beograd :

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd :

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture:

Saobraćajni institut CIP d.o.o:

Srbija Kargo:

„Infrastruktura železnice Srbije“ Beograd:

„KORIDORI SRBIJE“ d.o.o. Beograd:

 

Tekst i slika su preuzeti sa sajta: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/