Aktuelno

ZAŠTO da postaviš karijerne ciljeve i KAKO to da uradiš

10.11.2023.

Zapamtite,  planiranje ličnih i odredjivanje akademskih ciljeva je mnogo više od pukog izbora predmeta, zakazivanja i polaganja ispita. To je i učenje o tome ko ste vi sada, šta želite da budete za četiri ili četrnaest godina i kako možete da planirate svoje vreme na Univerzitetu u Beogradu i dobijete obrazovanje koje će vam pomoći da ostvarite svoje snove. Jedan od ključnih veština u postizanju uspeha na fakultetu je da naučite kako i steknete naviku da postavljate ciljeve /i ostvarujete, naravno/. Studenti koji imaju jasno postavljene lične i akademske ciljeve za sebe, imaju veće šanse da završe svoje fakultetsko obrazovanje i da se zaposle u struci. To mogu biti kratkoročni ciljevi ( maksimalan broj poena iz određenog predmeta) ili dugoročni (raditi kao asistent na fakultetu ili istraživač).

Jedan od ključnih veština u postizanju uspeha na fakultetu je da naučite kako i steknete naviku da postavljate ciljeve /i ostvarujete, naravno/. Studenti koji imaju jasno postavljene lične i akademske ciljeve za sebe, imaju veće šanse da završe svoje fakultetsko obrazovanje i da se zaposle u struci. To mogu biti kratkoročni ciljevi  ( maksimalan broj poena iz određenog predmeta) ili dugoročni (raditi kao asistent na fakultetu ili istraživač).

Osnovni koraci za postavljanje cilja su:

 • Razmislite o tome šta želite da postignete, koje veštine želite da savladate, šta želite da ostvarite dok ste na fakultetu.
 • Identifikujte svoje kratkoročne i dugoročne ciljeve i obavezno ih zapišite.
 • Proverite da li su vaši ciljevi realni,  da li odgovaraju vašoj ličnosti, interesovanjima i vrednostima kojima stremite.
 • Zapišite sa kakvim resursima raspolažete, a šta vam nedostaje da biste postigli svoj cilj.
 • Razmislite ko vam može pružiti podršku za ostvarivanje cilja, kako da poboljšate svoje slabosti, a iskoristite mogućnosti.
 • Odredite sebi rok-datum za ispunjenje cilja.
 • Napravite svoj Akcioni plan za postizanje ciljeva, vodite dnevne “To Do” liste
 • Opišite kako će izgledati svaki cilj kada se ostvaruje, zamislite sebe kako uživate u ispunjenju cilja.
 • Držite listu ciljeva pri ruci, pregledajte je periodično radi provere da li ste na pravom putu.
 • Ne pričajte previše o svojim namerama i ciljevima, nego delajte!

Definisanje vaših ciljeva vam pomaže da organizujete svoje vreme; da se fokusirate na ono što je važno za vas; da ste u svakom trenutku svesni rezultata koje donosi svaki trud /jer tada vam neće biti teško da ga uložite u rešavanje tekućih zadataka i problema/ a rezultati i uspesi će vam svakako povećavati samopouzdanje i motivisati vas za nove radne pobede.

Evo naših predloga da to postignete:

 • fokusirajte se na  sticanje stručnog znanja.  Izgradite profesionalan odnos  sa svojim profesorima, redovno odlazite na konsultacije. To vam može pomoći da brže i lakše prepoznate prava interesovanja u okviru svoje discipline.
 • Produbite svoja znanja interesovanjem za saradnju na projektima,  bilo da su to projekti na kojima profesori  trenutno rade /u okviru kojih uvek možete ponuditi da za početak  npr. unosite podatke/ ili su u pitanju studentski projekti  na kojima ste vi angažovani  i  potreban vam je mentor.
 • Povežite se sa kolegama iz okolnih zemalja, npr. putem evropske mreže  studentskih udruženja  iz vaše oblasti studija.  Kroz partnersku organizaciju i realizaciju  stručnih poseta,  konferencija, studentskih projekata možete steći  dosta  korisnih veština koje će vam po završetku studija stvoriti prednost na tržištu rada. Profesori i asistenti će vam u takvim prilikama sigurno biti velika i rada podrška. Dobro istražite koji su vam resursi na raspolaganju, razmislite ko bi vam od poslodavaca mogao biti sponzor, koji nagradni konkursi postoje.
 • Proverite  da li se na vašem fakultetu  organizuju besplatne škole jezika.  Ukoliko ste u mogućnosti, počnite  sa učenjem drugog stranog jezika i  stvorite sopstvene prednosti i pre izlaska na tržište rada.
 • Potražite  savet! Poverljiv razgovor sa savetnikom  CzRKa vam može pomoći da bolje  sagledate moguće dileme na putu  realizacije svojih ciljeva. Pozovite nas telefonom  i zakažite 60-ominutni razgovor. Ukoliko su vam potrebni saveti u vezi  sa pisanjem Akcionog plana, pogledajte V-savetnik na našem sajtu ili zakažite kratko savetovanje putem telefona 011/3207–414 ili  i-mejla office@razvojkarijere.bg.ac.rs.

Zapamtite,  planiranje ličnih i odredjivanje akademskih ciljeva je mnogo više od pukog izbora predmeta, zakazivanja i polaganja ispita. To je  i učenje o tome ko ste vi sada , šta želite da budete za četiri ili četrnaest godina i kako možete da planirate svoje vreme na Univerzitetu u Beogradu i dobijete obrazovanje koje će vam pomoći da ostvarite svoje snove.

 

Tekst je preuzet sa sajta: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/