Aktuelno

KONKURS Univerziteta u Ženevi za stipendije za 2024/2025. godinu

10.11.2023.

U saradnji sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija u Ženevi, otvoren je poziv Univerziteta u Ženevi za stipendirano studiranje na master programu Master of Advanced Studies in European and International Governance (MEIG) u akademskoj 2024/2025. godini. Na konkurs mogu da se prijave i kandidati iz Srbije.

U saradnji sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija u Ženevi, otvoren je poziv Univerziteta u Ženevi za stipendirano studiranje na master programu Master of Advanced Studies in European and International Governance (MEIG) u akademskoj 2024/2025. godini. Na konkurs mogu da se prijave i kandidati iz Srbije.

Sve informacije o studijskom programu i obuhvatu stipendije dostupne su na sajtu MEIG. Tekst konkursa, kriterijumi za prijavu i prijavni formular dostupni su na internet stranici Ministarstva prosvete Republike Srbije. Zainteresovani kandidati treba da pošalju svu potrebnu dokumentaciju na imejl-adresu  meig@unige.ch, prema instrukcijama koje se nalaze u prilogu na sajtu Ministarstva prosvete, ili poštom na sledeću adresu: Master of Advanced Studies in European and International Governance, MEIG Programme, Centre d’etudes juridiques europeennes Universite de Geneve; 40, Bd du Pont d’Arve, CH-1211 Geneve 4, Switzerland.

Informacije o rokovima za prijavu:

Prvi rok ‒ 15. novembar 2023.

Drugi rok ‒ 31. decembar 2023.

Treći rok ‒ 15. februar 2024.

Tekst je preuzet sa  sajta:  https://www.obrazovanje.rs/sr