Aktuelno

Korisni saveti za dobijanje STIPENDIJE

21.12.2023.

Upornost je ključ za dobijanje stipendije. Nalaženje dobre stipendije je često težak posao. Ljudi često požele da odustanu nakon par sati traženja stipendije. Ako se umorite, nastavite sledećeg dana. Razmišljajte ovako: Što budete bolji u potrazi za stipendijom, to ćete manje konkurencije imati. Zato, nastavite da tražite i trebalo bi da je jednom nađete! 

Tražite, tražite, TRAŽITE!! Upornost je ključ za dobijanje stipendije. Nalaženje dobre stipendije je često težak posao. Ljudi često požele da odustanu nakon par sati traženja stipendije. Ako se umorite, nastavite sledećeg dana. Razmišljajte ovako: Što budete bolji u potrazi za stipendijom, to ćete manje konkurencije imati. Zato, nastavite da tražite i trebalo bi da je jednom nađete! 

Prepoznajte i upoznajte se sa ciljevima donatora stipendija. Ko dobija stipendije? Student koji najbolje odgovara formalnim i neformalnim zahtevima donatora. Stoga, da bi dobili stidendiju, treba da ispunjavate ciljeve donatora. Pročitajte sve informacije o stipendiji, obratite pažnju na detalje vezane za formalne i neformalne zahteve donatora, tako će vam šansa za uspeh biti mnogo veća!

Prijava za stipendiju je vaš model na papiru. Postarajte se da vaša prijava bude profesionalna i ubedljiva. Ako koristite materijal iz nekih drugih prijava za stipendiju, vodite računa o tome da nisu ostala neka pogrešna imena, ili neka polja nepopunjena. Ne zaboravite da stavite datum i potpišete svoju prijavu. Ako je moguće, otkucajte obrazac za prijavu. Koristite standardni poslovni font kao što je Times New Roman ili Arial. Čitljivost i urednost su izuzetno važne. Vaša prijava može biti odbijena jer nije lako čitljiva. Stavite svoje ime na svaku stranu prijave. Mnogi fondovi ne vole da stavljaju spajalice na prijave kako bi ih lakše fotokopirali. To znači da postoji mogućnost da delovi vaše prijave budu izgubljeni. Stavljajući ime na svaku stranu smanjujete šansu da se to desi. 

Učestvujte u vannastavnim aktivnostima. Iznenađujuće, mnogi odbori za dodelu stipendija ne biraju jednostavno studenta sa najvišim prosekom. Umesto toga, pođednako su zainteresovani za vannastavne aktivnosti studenta: Da li je aktivno uključen/a u svoju zajednicu? Da li ima posao? Da li je počeo/la svoj biznis? Koji su mu/joj hobiji? Ocene su važne, ali one čine samo jednu polovinu priče. Zbog toga ste u prednosti ako učestvujete u vannastavnim aktivnostima. Učlanite se u studentsku organizaciju, volontirajte, nađite hobi! Sve ove aktivnosti će vam pomoći da se istaknete pred donatorima stipendije.

Vannastavne aktivnosti ohrabruju studenta da donosi odluke i pomažu mu da stekne vitalno iskustvo i veštine koje će ga voditi u budućnosti.
Neke činjenice: Studenti uključeni u vannastavne aktivnosti:
- lakše razvijaju liderske veštine, 
- imaju veću volju da završavaju zadatke, 
- žele da izraze svoje mišljenje
- imaju veće godišnje prihode
- stiču iskustvo kroz različite oblasti 
- učestvujući u sportskim aktivnostima uče se saradnji, timskom radu i organizaciji vremena
- istražuju skrivene talente
- upoznaju ljude koje inače ne bi upoznali

Koristi od vannastavnih aktivnosti
- Mnogi akademski i ne-akademski programi za stipendije uzimaju u razmatranje uključenost u vannastavne aktivnosti prilikom procesa selekcije 
- Mnogi programi za stipendije nagrađuju lidersko iskustvo; iskustvo u organizovanju studentskih projekata ili aktivnosti je fantastičan način da se demostriraju liderske veštine -Mnogi programi za stipendije traže da studenti napišu esej u kojem će demostrirati svoja interesovanja iz određene oblasti. Postoji li bolji način da pokažete posvećenost razvijanju karijere u kompjuterskim naukama nego da pišete o svom članstvu u računarskoj sekciji ili klubu? 

O aktivnostima možete da se raspitate kod vaših profesora, savetnika na fakultetu, omladinskih nevladinih organizacijama, drugih studenata ili u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata na vašem univerzitetu.

Vannastavne aktivnosti treba da služe kao dopuna studentskom životu, a ne kao komplikacija. Ako imate previše aktivnosti, to može loše da se odrazi na studiranje ili društvene i porodične odnose. 

Vannastavne aktivnosti su važne, ali one ne treba da oduzimaju sve vreme koje student ima pored dnevnih fakultetskih i drugih obaveza. Treba ostaviti vreme za opuštanje, odmaranje, druženje! 

Pažljivo pratite rokove za prijavu. Nikad nećemo znati koliko je novca za stipendije izgubljeno zbog promašenih rokova. Kada se studenti prijavljuju za više stipendija odjednom, lako može da se desi da se pomešaju rokovi i prijave pošalju pogrešnog datuma. Da biste izbegli ovu opasnost, vodite kalendar – onlajn ili na papiru. 

Pričajte sa prethodnim dobitnicima stipendije. Unapredite svoje veštine prijavljivanja razgovarajući i sa ljudima koji su dobili neku stipendiju. Dobitnici stipendija mogu da vam pruže nove načine da uspešno pristupite procesu prijavljivanja i inspirišu da počnete. Ne ustručavajte se da kontaktirate organizacije koje daju stipendije – možete da dobijete dragocene preporuke! 

Raspitajte se i saznajte što više o zemlji, univerzitetu i studentskom životu u inostranstvu. Kako biste se što bolje pripremili i upoznali sa načinom života, običajima zemlje u kojoj želite da nastavite školovanje, predlažemo vam da posetite sajtove udruženja i organizacija koje se bave razmenom studenata, ambasada i kulturnih centara.  Saznajte više o troškovima života studenata u zemlji u kojoj planirate da nastavite školovanje. Na linkovima na dnu strane možete pronaći mnoštvo korisnih informacija koje će vam pomoći da se na najbolji način i u najkraćem periodu prilagodite novoj sredini (informacije u vezi sa smeštajem, stipendijama, upisnom procedurom, studentskim životom, izdavanjem viza, studijskim programima).

Uradite korekturu svoje prijave. Povećajte svoje šanse za manje od 5 minuta. Mnogi odbori za stipendije ne razmatraju prijave koje imaju greške. Da li ste dobro napisali svoju adresu? Da li ste dobro napisali ime stipendije? Nakon što ste proverili informacije u prijavi, pročitajte još jednom svoje motivaciono pismo. Da li ima grešaka u pisanju? Gramatičkih grešaka? Da li je zaglavlje pisma u dobrom formatu? Još malo bavljenja prijavom može značajno da vam uveća šanse za uspeh. 

Organizujte svoje vreme i okruženje. Organizovanost je jedna od najvažnijih navika koje studenti treba da razvijaju. Pomaže kada je u pitanju učenje. Pomaže kada su u pitanju stipendije. Ako niste dobro organizovali okruženje, možete lako da izgubite važne papire. Vremenska organizacija je podjednako bitna, pomoći će vam da ne promašite rokove. U suprotnom možete da se desi da propustite neki rok ili da zakažete dve stvari u isto vreme. Organizujte se! 

Pazite na prevare vezane za stipendije. Na žalost, postoji mnogo prevaranata koji pokušavaju da uzmu pare od lakovernih studenata. Studenti gube milione evra svake godine zbog ovakvih prevara. Dobra vest je da se prevaranti mogu lako prepoznati...ako znate koji su znaci. Osnovno pravilo je: Ako vam traže pare da bi vam dali pare, verovatno je u pitanju prevara. Uostalom, zar donatori stipendija nisu tu da bi vam dali pare? Držeći se ovog pravila, izbeći ćete većinu prevara, ali neke nisu tako lako prepoznatiljive. Neki od njih neće tražiti novac. Još jedan od znakova da se radi o prevari je garancija da ćete dobiti stipendiju. Ovakva garancija može da bude jako privlačna, ali znajte da niko ne može da vam garantuje da ćete je dobiti – takva garancija ne postoji. I na kraju, nikad ne ostavljajte lične podatke kao što su broj računa u banci, datum rođenja, lozinke i slično, jer na taj način rizikujete da neko iskoristi vaš identitet ili počini neki drugu kriminalnu radnju. 

Napišite rezime dostignuća. Često se dešava da kad pišemo prijavu za stipendiju ne možemo lako da se setimo nekih važnih informacija. Datum kad ste počeli da radite na nekom poslu. Šta je vaš šef rekao o vašem radu. Traganje za tim informacijama može da vas dekoncentriše, smanji uspešnost u pisanju i na taj način umanji šansu za dobijanje stipendije. Pre nego što počnete da se prijavljujete, napišite rezime dostignuća. U ovaj rezime uključite sve bitne informacije kao što su datumi, rezime posla, preporuke. Iz ovog rezimea lakše ćete upotrebiti podatke za motivaciono pismo. 
Koristi konkretne primere u motivacionom pismu. Ako stipendija zahteva da napišete esej (a većina zahteva), nemojte jednostavno da koristite apstraktne informacije – koristite konkretne primere. Na primer, umesto da pišete apstraktni esej o volontiranju na fakultetu, napišite svoja iskustva za vreme volontiranja. Ovo je sjajan trenutak da iskoristite podatke iz rezimea dostignuća. Donatori stipendija žele da čuju o vama i vašim iskustvima , ne o nekoj apstraktnoj temi. 

Proverite još jednom koji su preduslovi. Koji je minimalni prosek ocena koji se traži? Da li se stipendija odnosi na vašu zemlju? Proverite koji su zahtevi kako bi uštedeli vreme u pisanju nepotrebnih prijava. 

Odgovorite na svako pitanje. Ako mislite da se pitanje ne odnosi na vas, ne ostavljajte prazno – to može biti protumačeno kao nepotpuno. Ne označavaj pitanje sa N/A (not applicable). Evaluatori mogu da imaju različita gledišta o tome šta se odnosi na vas i mogu da vas diskvalifikuju ako niste uspešno popunili formular. Umesto toga, odgovorite na pitanje ako možete. Ako pitanje zaista nije primenljivo na vas, opišite u jednoj rečenici svoju situaciju. Na primer, ako je pitanje: „Kakvo je vaše vojno iskustvo?“ , bolje je da napišete “ Nikad nisam služio/la vojsku“, nego da ostavljate prazno ili napišeš N/A.

Ne šaljite dokumenta koja se ne traže. Postoje mnogi priručnici za stipendije koji savetuju da pošaljete dodatni materijal kao način da pokažete svoju kreativnost i učinite svoju prijavu jedinstvenom. Sudeći na osnovu dostupnih podataka, ako napravite prijavu koja nema greške, koja je uredna i poslata na vreme, takva prijava će se već smatrati jedinstvenom. 
Dodatni materijali:
• Mogu da ostave utisak da donatori stipendija ne znaju tačno šta hoće.
• U nekim slučajevima mogu da te diskvalifikuju 
• Čine vašu prijavu težom za snalaženje, a time i kandidatom za eliminaciju.

Ako šaljete prijavu poštanskim putem, koristite kovertu u kojoj nećete morati da savijate prijavu. Složite potrebna dokumenta onim redosledom kojim su tražena. Tako olakšavate evaluatorima nalaženje potrebih informacija. Nemojte da spajate dokumenta spajalicom ukoliko se to ne traži. Fotokopirajte kompletnu prijavu pre nego što je pošaljete. Uvek je značajno da imate kompletnu evidenciju svega što ste poslali u identičnom obliku u kojem je donator stipendije primio. Vodite računa da ne gužvate papir.
Pošaljite prijavu sa povratnicom ili koristite servis kao što je FedEx tako da možete da pratite dokle je stigla prijava i ko ju je potpisao. Na ovaj način imaćete dokaz da je prijava otišla na pravu adresu i da je primljena. Ako ne dobijete potvrdu u određenom vremenskom roku, zovite i proverite da li su dobili vašu prijavu. Nećete imati šansu ako prijava ne stigne tamo gde treba.

FINALNA ČEK-LISTA
Evo ček-liste koja može da vam posluži u procesu traženja stipendije. Koristite je na svom putovanju kroz proces prijavljivanja!

 • Tražite stipendije putem Interneta ili kontaktirajte Kancelariju za međunarodnu saradnju na tvom fakultetu i u Rektoratu Univerziteta u Beogradu (Studentski trg 1, prvi sprat, soba 23)
 • Proverite da li zadovoljavate uslove za prijavljivanje
 • Vodite računa o rokovima - pogledajte Hronologiju procesa traženja stipendije na našem sajtu u sekciji V-savetnik
 • Istražite univerzitet za koji želite da se prijavite i nađite svoju oblast studiranja
 • Naučite sve o procesu prijavljivanja
 • Prikupite sva neophodna dokumenta – pogledajte Potrebna dokumenta na našem sajtu u sekciji V-savetnik
 • Proverite greške u pisanju u dokumentima koje šalje (gramatičke, greške u kucanju i sl.)
 • Proverite da li su sva dokumenta potpisana
 • Postarajte se da imate sva dokumenta na engleskom (ili na jeziku koji se traži)
 • Šaljite dokumenta u PDF formatu
 • Čuvajte originale, biće vam potrebni ako dobijete stipendiju
 • Nađite nekoga ko će proveriti sva dokumenta još jednom
 • Pošaljite svoju prijavu sa svim neophodnim dokumentima

Tekst je preuzet sa sajta: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/