Aktuelno

Konkurs za Program za lidere_ke u oblasti ljudskih prava (HEARTEFACT)

17.01.2024.

Hartefakt poziva aktiviste_kinje i branitelje_ke ljudskih prava iz Srbije, ali i one koje aktivizam na ovom polju interesuje da se prijave za Program za lidere_ke u oblasti ljudskih prava, koji se sprovodi u saradnji sa Institutom 8. mart iz Slovenije. Hartefakt, organizacija posvećena promociji i zaštiti ljudskih prava, otvara konkurs za 20 angažovanih pojedinaca_ki koji_e žele da unaprede svoje veštine i doprinesu razvoju ljudskih prava u Srbiji.

Program će se sastojati iz tri ključna dela koja će biti realizovana tokom 2024. godine:


1. Edukativni program: Petodnevni seminar sa ekspertima_kinjama iz Instituta 8. mart iz
Slovenije biće organizovan u martu. Tokom seminara, učesnici_e će imati priliku da prodube
svoje znanje i veštine za zagovaranje zaštite ljudskih prava i razmene iskustva sa
kolegama_nicama iz različitih delova Srbije.
2. Mentorski rad: Učesnici_e će dobiti podršku za svoj rad kroz individualno i personalizovano
mentorstvo sa stručnjacima_kinjama iz Slovenije, koje podrazumevaju konsultacije u vezi sa
njihovim specifičnim projektima i inicijativama, uključujući i potrebu za ličnom psihološkom
podrškom.
3. Finansijska podrška: Hartefakt će dodeliti finansijsku podršku za realizaciju pet
najperspektivnijih projekata koji budu razvijeni tokom programa. Ova podrška ima za cilj da
podstakne inovacije i doprinese jačanju kapaciteta organizacija i pojedinaca_ki u oblasti
ljudskih prava.


Uslovi za prijavu su:
• Aktivnost na polju zaštite ljudskih prava ili interesovanje za aktivizam na ovom polju.
• Angažovanje u organizaciji ili želja za osnivanjem nove organizacije.
• Sposobnost praćenja programa na engleskom jeziku.


Posebno ohrabrujemo da se prijave aktivisti_kinje iz manjih sredina, kao i pojedinci_ke koji se bave
problematikom višestruke diskriminacije, uključujući socijalnu ugroženost. Vaša jedinstvena
perspektiva i predanost su ključne za stvaranje inkluzivnijeg društva, a naš program je otvoren za sve
koji žele da doprinesu poboljšanju položaja marginalizovanih grupa u Srbiji, sa posebnim fokusom na
one koji imaju manje mogućnosti da dobiju podršku za svoj angažman.


Za prijavu je potrebno dostaviti kratku biografiju i motivaciono pismo uključujući informacije o
dosadašnjim aktivnostima i planiranim projektima. Prijave se primaju do 15. februara putem adrese
prijava@heartefact.org, a kandidati_kinje će biti kontaktirani_e kako se budu prijavljivali_e. Za
dodatna pitanja, možete kontaktirati Kseniju Milutinović putem mejla: ksenija@heartefakt.org.
Organizator snovi troškove prevoza, smeštaja, obroka i programa tokom trajanja ovog projekta.
Hartefakt sprovodi ovaj projekat u saradnji sa Institutom 8. mart, vodećom aktivističkom organizacijom iz Slovenije koja iza sebe ima više uspešnih inicijativa u zagovaranju važnih društveno- političkih promena.

Ovaj program je deo šireg projekta podržanog od strane Evropske unije, u okviru kojeg će Hartefakt u
naredne tri godine intenzivno raditi na zagovaranju unapređenja stanja ljudskih prava u Srbiji. Kroz
rad sa aktivistima_kinjama, umetničku produkciju, javne kampanje i druge zagovaračke inicijative, cilj
nam je da doprinesemo stvaranju održivih promena i inkluzivnog društva koje poštuje i štiti prava svih
građana_ki.