Aktuelno

ODRŽAN FORUM O MOGUĆNOSTIMA VIRTUELNIH PRAKSI U SRBIJI

28.08.2023.

Treći Nacionalni forum u okviru projekta „Virtuelne prakse za inkluzivna društvo“ okupio je preko 60 predstavnika mladih, nastavnika srednjih škola, kancelarija za mlade, kao i predstavnika kompanija iz cele Srbije sa ciljem analize postojećih i izrade budućih modela virtuelnih praksi. Događaj je održan 24. i 25. avgusta.

Treći Nacionalni forum u okviru projekta „Virtuelne prakse za inkluzivna društvo“ okupio je preko 60 predstavnika mladih, nastavnika srednjih škola, kancelarija za mlade, kao i predstavnika kompanija iz cele Srbije sa ciljem analize postojećih i izrade budućih modela virtuelnih praksi. Događaj je održan 24. i 25. avgusta.

Na III Nacionalnom forumu ukazano je na postojeće primere dobrih praksi u kompanijama koje pružaju prilike mladima da razvijaju svoje kompetencije i stiču iskustva koja su im važna za kasnije uključivanje na tržište rada. Mladi koji su u procesu tranzicije iz sveta obrazovanja na tržište rada, prepoznati su kao jedna od najosetljivijih društvenih grupa. U cilju prevazilaženja barijera sa kojima se susreću prilikom te tranzicije, kompanije se prepoznaju kao ključni partner u pružanju mogućnosti za sticanje profesionalnog iskustva.

Forum je okupio predstavnike poslovnog sektora, pa su mladi imali priliku da saznaju kako izgledaju virtuelne prakse u biznis svetu od Marka Čičovačkog ispred UniCredit bankeMiloša Đuričanina iz Nordeus fondacije, kao i Radmile Čokić ispred kompanije Mercator-S. Diskutovano je i o benefitima koji bi mladi imali ukoliko uzmu učešće u okviru nekog od modela virtuelnih praksi, kao i na koji način bi različite kompanije mogle da unaprede svoj rad uključivanjem mladih ljudi u njihove postojeće programe.

Na događaju su se predstavili i mladi koji su prošli kroz obrazovni program „Učenička kompanija“ koji omogućava učenicima da budu uključeni u razvoj i vođenje sopstvenih kompanija, sa realnim proizvodima i uslugama, kao i da upravljaju zarađenim novcem za vreme trajanja njihovog srednjoškolskog obrazovanja. Na događaju su predstavljene sledeće učeničke kompanije: SoftAwareness iz Novog Sada, ZaČili iz Zaječara i OT Team iz Varvarina. Bilo je reči i o digitalnim alatima u procesu podrške mladima kroz JOB info centre.

Treći Nacionalni forum održan je u sklopu projekta „Vituelne prakse za inkluzivna društva“ koje sprovodi Beogradska otvorena škola, u partnerstvu sa Nacionalnim omladinskim savetom (Severna Makedonija), organizacijama Pixel (Italija), XANO Channel (Španija), Dostignuća mladih EU (Belgija), Dostignuća mladih Srbija. Projekat doprinosi obezbeđivanju jednakih mogućnosti za sve mlade da razviju neophodne veštine i steknu neophodno praktično iskustvo. Sprovodi u periodu od 2022. do 2024. godine i podržan je od strane Evropske Komisije.

Tekst je preuzet sa sajta: https://www.bos.rs/