Aktuelno

ODRŽAN TREĆI MEĐUNARODNI PARTNERSKI SASTANAK NA PROJEKTU „VIRTUELNE PRAKSE ZA INKLUZIVNA DRUŠTVA”

14.03.2024.

U okviru projekta „Virtuelne prakse za inkluzivna društva“, 7. i 8. marta u Firenci, održan je treći po redu međunarodni partnerski sastanak, na kome su prisustvovali partneri iz Italije, Španije, Makedonije i Srbije.

U okviru projekta „Virtuelne prakse za inkluzivna društva“, 7. i 8. marta u Firenci, održan je treći po redu međunarodni partnerski sastanak, na kome su prisustvovali partneri iz Italije, Španije, Makedonije i Srbije.

Sastanak je pružio priliku za razmenu iskustava o virtulenim praksama iz zemalja partnera, potrebama mladih u oblasti unapređivanja kompetencija, barijera sa kojima se mladi sureću na ovom polju, kao i mehanizmima podrške koji su im na raspologanju tokom obrazovanja i tranzicije na tržište rada nakon toga. Dodatno, sastanak je pružio okvir za razvoj modela saradnje između obrazovnog sistema, biznis i civilnog sektora, koji će biti na raspolaganju mladima prilikom njihovog stupanja na tržište rada i odgovaranja na izazove istog. 

Pregledom postojećih modela virtuelnih praksi u Italiji, Španiji, Severnoj Makedoniji i Srbiji, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa različitim zakonskim regulativama, sadržajima i načinima implementacije praksi za mlade, što će pružiti osnovu za izradu transnacionalnog pregleda o virtuelnim praksama na evropskom nivou. Ovakav pristup omogućiće mapiranje zajedničnih izazova i barijera za mlade na nivou Evrope, kao i formulisanje programa virtuelnih praksi, koji će pružiti osnov za izradu i sprovođenje modela virtuelnih praksi, koji će istovremeno moći da odgovore na potrebe i trendove razvoja tržišta rada, ali i da uzmu u obzir karijerne potrebe i sklonosti mladih.

Na sastanku je predstavljen i pregled obavljenih zadataka u predhodnom periodu. Takođe su predstavljeni modeli praksi za koje su se organizacije odlučile, kao i to kako je tekao preces selekcje učesnika na praksama u modelima koje su organizacije odabrale i koliko su pokriveni učenici sa ruralnih delova. Jedno od bitnih pitanja takođe se ticalo i saradnje sa kompanijama, kao i uključenost kompanija u postojeće modele praksi.

Projekat „Vituelne prakse za inkluzivna društva“ sprovodi Beogradska otvorena škola, u partnerstvu sa Nacionalnim omladinskim savetom (Severna Makedonija), organizacijama Pixel (Italija), XANO Channel (Španija), Dostignuća mladih EU (Belgija), Dostignuća mladih (Srbija). Projekat se sprovodi u periodu od 2022. do 2024. godine, i podržan je od strane Evropske Komisije.

Tekst je preuzet sa sajta: https://www.bos.rs/