Aktuelno

EVROPSKI FORUM – PLATFORMA ZA DIJALOG O RADNIM PRAKSAMA

03.10.2023.

Evropski forum u okviru projekta “Virtuelne prakse za inkluzivna društva” okupio je 60 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Makedonije, Italije i Španije, predstavnike javnog sektora kao i mlade. Događaj je održan 26. i 27. septembra. Istraživanja su pokazala da mladi danas sve ređe učestvuju na programima praksi i da svoja znanja i kompetetencije unapređuju koristeći neke od onlajn alata. Mladi modele praksi prepoznaju kao značajan resurs za njihov lični i profesionalni razvoj. Online alati omogućavaju mladima da uče i razvijaju se u skladu sa sopstvenim tempom i rasporedom. To im daje veću slobodu da istraže oblasti koje ih zanimaju i da se usredsrede na ono što ih motiviše i da se razvijaju u oblastima koje žele.

U skladu sa navedenim, projekat “Virtuelne prakse za inkluzivna društva“ koji se spovodi u Srbiji, Italiji, Španiji, i Severnoj Makedoniji , ima za cilj poboljšanje društvenog položaja mladih, posebno onih iz osetljivih društvenih grupa, organizovanjem različitih modela praksi, kojim će biti u prilici da unaprede svoja znanja i time se lakše uključe na tržište rada. Do sada je projekt pružio uvid u potrebe, prilike i ograničenja sa kojima se mladi u slučaju mogućnosti za sticanje veština za buduće zaposlenje u okviru formalnog i neformalnog obrazovanja. Dodatno, istraživanjem u svim zemljama partnera, stečen je uvid u dostupnost virtuelnih modela praksi, ali su izrađene i preporuke za njihovu implementaciju, kako bi isti bili u skladu sa potrebama i interesima mladih.

Na događaju smo između ostalog razmatrali i prednosti koje će mladi imati od unapređenja postojećih i razvijanja novih modela praksi, i na koji način su različite evropske zemlje unapredile sistem radnih praksi. O tome su govorile Teta Karampini u ime organizacije  Junior Achievment Europe, Ane Matevska iz Nacional Youth Council of Macedonia, Miriam Tullii iz organizacije ITS Agroalimentare of Teramo, Marianna Patalano iz ITS Agroalimentare of Teramo, Lourdes Bernabeu Calatayud iz organizacije XANO, Milorad Bjeletić i Marija Milosavljević iz Beogradske otvorene škole.

Na događaju su se predstavili i mladi koji su prošli kroz program „Učenička kompanija i Girls go Circular“ koja omogućava učenicima da budu uključeni u razvoj i vođenje sopstvenih kompanija, sa realnim proizvodima i uslugama. Učenici su predstavili programe i to kako učeničke kompanije podstiču učenike da razviju preduzetničke veštine, kreativnost i inovaciju i mogućnosti povezivanja učeničkih kompanija sa lokalnom zajednicom te kako izgleda mentorstvo u okviru učeničkih kompanija. Na događaju su se predstavile sledeće učeničke kompanije: Maccuero, Resourcerer kao i JA Alumni mreža.

Evropski forum održan je u sklopu projekta “Virtuelne prakse za inkluzivna društva” koje sporovodi Beogradska otvorena škola, u partnerstvu sa Nacionalnim omladinskim savetom (Severna Makedonija), organizacijama Pixel (Italija), XANO ChannelDostignuća mladih EU (Belgija), Dostignuća mladih Srbija. Projekat doprinosi obezbeđivanju jednakih mogućnosti za sve mlade da razviju neophodne veštine i steknu neophodno praktično iskustvo. Sprovodi se u periodu od 2022. do 2024. godine i podržan je od strane Evropske komisije.


Tekst je preutez sa sajta: https://www.bos.rs/