Aktuelno

II NACIONALNI FORUM: KAKO MODELE PRAKSE USKLADITI SA POTREBAMA I INTERESOVANJIMA MLADIH

15.06.2023.

Drugi Nacionalni forum u okviru projekta „Virtuelne prakse za inkluzivno društvo“ održan je 22. i 23. maja 2023. Forum je okupio preko 50 predstavnika mladih i nastavnika srednjih škola iz cele Srbije sa ciljem analize postojećih i izrade budućih modela virtuelnih praksi koji bi bili u skladu sa očekivanjima i potrebama mladih, dok bi sa druge strane bilo omogućeno sticanje profesionalnih veština za buduće zaposlenje. Diskusija je pružila mogućnost za detaljnu analizu pitanja poput motivacije mladih za uključivanje u različite modele prakse i benefita koje imaju od aktivnog učešća na istim. Pitanje zainteresovanosti kompanija da mladima omoguće ovakve oblike profesionalnog usavršavanja bilo je predmet diskusije, sa naglaskom na razvojni potencijal kompanija koji bi bio ostvaren kroz ovakve programe.

Nacionalni forum dao je značajan doprinos za dalje razvijanje programa virtuelnih praksi, posebno participacijom učesnika u radionici gde su izradili sopstvene modele virtuelnih praksi, koji bi odgovorili na njihove potrebe i pružio im adekvatna praktična i teorijska znanja koja bi im koristila u daljem karijernom razvoju. Poseban akcenat stavljen je na benefite koje bi mladi imali od učešća, ali i na koji način bi različite kompanije mogle da unaprede svoj rad uključivanjem mladih u njihov kolektiv.

Istraživanje koje je sprovelo Ministarstvo omladine i sporta 2022. godine pokazalo je da sve veći broj mladih (87,4%) ne učestvuje u nekom programu prakse. Hronološki uvid u statistiku učešća mladih u različitim oblicima prakse (period od 2015. do 2022.) pokazuje trend opadanja motivisanosti mladih da učestvuju u programima praksi u cilju sticanja profesionalnih veština. Sa druge strane, 70% mladih reklo je da u svom obrazovnom i profesionalnom napredovanju koristi neke od onlajn alata za sticanje novih znanja i veština.

Uzimajući u obzir trendove razvoja tržišta i hibridne oblike rada, ali i okrenutost mladih ka multimedijalnim alatima za učenje, Forum je pružio priliku za razmenu mišljenja o modelima virtuelnih praksi koje će omogućiti mladima profesionalno usavršavanje uz upotrebu IKT alata i u skladu sa njihovim interesovanjima.

Drugi Nacionalni forum održan je u sklopu projekta „Vituelne prakse za inkluzivna društva“ koje sprovodi Beogradska otvorena škola, u partnerstvu sa Nacionalnim omladinskim savetom (Severna Makedonija), organizacijama Pixel (Italija), XANO Channel (Španija), Dostignuća mladih EU (Belgija), Dostignuća mladih Srbija. Projekat se sprovodi u periodu od 2022. do 2024. godine, i podržan je od strane Evropske Komisije.

Tekst je preuzet sa sajta: https://www.bos.rs/