Aktuelno

RADNA GRUPA ZA RADNE PRAKSE NASTAVILA SA RADOM

21.03.2023.

Radna grupa za radne prakse nastavila je sa radom u 2023. godini kako bi se sproveo i dovršio proces donošenja Zakona o radnoj praksi započet tokom 2021. godine. Na sastanku je prisustvovalo dvadesetak predstavnika organa državne uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, sindikata i organizacija civilnog društva. Članovi radne grupe su pokrenuli pitanja koja su bila predmet diskusije i ranije.

Članovi radne grupe su istakli važnost razdvajanja pojmova stručnog usavršavanja i radne prakse kako bi poslodavci u javnom sektoru bilo jasno kada treba da zaključuju ugovor o stručnom usavršavanju, a kada ugovor o radnoj praksi. U vezi sa tim pitanjem, predviđa se i uključivanje postupanja upravne inspekcije za radne prakse u državnoj upravi u Zakon o radnoj praksi.

U okviru radne grupe diskutovano je o predviđenim godinama starosti za stupanje u radnu praksu. Usvojeni predlog jeste da će granica starosti za stupanje na radnu praksu biti 30 godina. Usvojeni predlog se ne poklapa sa predlogom Beogradske otvorene škole, gde je preporuka BOŠ-a bila da radne prakse, u smislu slobode izbora zanimanja i promene zanimanja, budu omogućene za sve, a da se posebna pažnja posveti mladima do 30 godina starosti. To je u skladu sa konceptom celoživotnog učenja, a više o ovoj problematici pisali smo u ovom tekstu.

Druga važna pitanja uslova radnog iskustva za mesto mentora, ali i broj praktikanata za koje može biti odgovoran jedan mentor. Važno pitanje ticalo se i visine nadoknade mladih na radnoj praksi, međutim nije postignut dogovor oko predloženog iznosa. Radna grupa će nastaviti da razmatra ova i druga pitanja o Nacrtu zakona o radnoj praksi, koja se mogu naći na dnevnom redu.

Pravni okvir za regulisanje praksi je značajan kako bi se sprečile zloupotrebe i obezbedio kvalitet, kao što to pokazuju prethodne pravne analize i istraživanja  BOŠ-a, a kako bi se došlo do adekvatnog rešenja važno je da bude sproveden široki konsultativni proces. BOŠ tim će nastaviti da izveštava o radu radne grupe kako bi najšira zainteresovana javnost bila upoznata sa konsultativnim procesima koji su u toku.

 

Tekst je preuzet sa sajta: https://www.bos.rs/