Aktuelno

UKLJUČITE SE U DONOŠENJE ZAKONA O RADNOJ PRAKSI!

21.03.2023.

Nastavlja se rad na donošenju Zakona o radnoj praksi u 2023, obrazovana nova Radna grupa i objavljen Nacrt zakona. Ministarstvo obrazovalo novu Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o radnoj praksi februara 2023. Radna grupa će nastaviti rad na izradi Zakona o radnoj praksi koji je započet 2021, a polazna osnova za rad je Nacrt koji je utvrdilo Ministarstvo nakon javne rasprave u decembru 2021. godine.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obrazovalo rešenjem od 9. februara 2023. novu Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o radnoj praksi. Radna grupa će nastaviti rad na izradi Zakona o radnoj praksi koji je započet tokom 2021. godine, a polazna osnova za rad je Nacrt zakona koji je utvrdilo Ministarstvo nakon održane javne rasprave u decembru 2021. godine.

Prva sednica novog saziva Radne grupe održana je 13. marta 2023. u zgradi Vlade.

 

Tekst je preuzet sa sajta: https://www.bos.rs/