Aktuelno

Zašto je VAŽNO dobiti pismo preporuke nakon stažiranja, prakse ili volontiranja?

22.06.2024.

Pismo preporuke smatra se važnim delom dokumentacije koja se šalje na konkurs za dobijanje određenog posla. Pored biografije (sa detaljnim opisom svih praksi, stažiranja, volonterskih angažmana) i motivacionog pisma (koje donosi našu ličnu perspektivu budućeg posla); pismo preporuke je nešto što povećava šanse za dobijanje posla. Ovo važi za sve kandidate. Bilo da prvi put konkurišete ili prvi put menjate posao ili je ovo vaš treći, četvrti posao u karijeri.

Snaga i moć koju ima pismo preporuke

Moć preporuke ne leži samo u lepim rečima, kojim bivši poslodavac, odnosno mentor ili profesor piše o vama i vašem radu. Ovakvo pismo donosi i vama, kao kandidatu, pozitivan feedback, podiže samopouzdanje i daje vam vetar u leđa. Jako je važno da nakon završenog stažiranja dobijemo jedno ovakvo pismo, koje će nas podsetiti na sve uspehe i postignuća. 

Višemesečno zalaganje, tokom stažiranja, pretočeno u nekoliko pasusa napisanih rečima osobe koja je bila vaš mentor- bolje će vas preporučiti budućem poslodavcu, nego sve stavke u vašem CV-u. Preporuka je tu da dodatno argumentuje sve informacije koje u biografiji često zvuče previše bazično, poput organizovan, precizan, motivisan, timski igrač i sl. Zato, kada o vašem radu piše neko sa kim ste radili određeni vremenski period i to čini biranim rečima, to ima veliki značaj i težinu. 

Radna biografija opisuje šta smo radili, dok preporuka opisuje način na koji smo to radili. Motivaciono pismo objašnjava naše motive da se prijavimo na neki konkurs. Ono što regruteri i sami poslodavci najviše gledaju je upravo način na koji smo obavljali neke zadatke tokom prethodnog radnog angažovanja. U tome leži moć preporuke. 

Od koga treba tražiti preporuku?

Kada ste na početku karijere, nemate baš mnogo preporuka iza vas, jer nemate ni mnogo profesionalnog iskustva. Iako je situacija takva kakva je, treba biti pažljiv pri odabiru osobe od koje želite da dobijete preporuku. To mogu biti profesori sa vašeg fakulteta, zatim mentori sa kojima ste sarađivali na nekim projektima, baš kao i nadređeni sa kojima ste radili tokom stažiranja. Ali, to mogu biti i kolege sa kojima ste radili na određenim projektima.

Autoritet šefa 

Najveću težinu svakako ima preporuka osobe koja se nalazi na najvišem položaju u kompaniji ili na fakultetu. Zato, ukoliko ste stažirali u manjoj kompaniji, gde je njen direktor mogao imati uvid u vaš rad, obavezno potražite preporuku od njega. A ako ste ipak bili deo veće korporacije, onda bi najbolje bilo dobiti preporuku od šefa službe u kojoj ste stažirali. Dobar izbor za traženje preporuke je i direktno nadređena osoba, koja je imala i najviše uvida u vaš napredak.

Najiskrenije preporuke kolega

Kao što smo napomenuli, preporuku možete potražiti i od kolega sa kojima ste sarađivali. Oni možda nisu tu da svojim autoritetom potvrde kako ste vi mladi profesionalac koji obećava, ali oni mogu dati iskrenu preporuku. Kolege su tu da potvrde koliko ste se zalagali za određeni projekat i koliko ste izgarali da bi se on realizovao. Takođe, potvrdiće da ste timski igrač i da ste se uvek bili tu za sve članove tima kada je trebalo nešto rešiti u najkraćem roku.

Od koga ne treba tražiti preporuku

Uzimajući sve ovo u obzir, jako je važno da ne tražite preporuku od nekog ko vas i vaš rad nije dobro upoznao, jer ćete onda dobiti generičko pismo preporuke. Jedno takvo pismo svakako ne može ići vama u prilog iako sadrži zvučno ime u zaglavlju. Zamislite da regruter pozove tu osobu i postavi nekoliko konkretnih pitanja o vašem radu u određenom timu, a on baš i ne zna o kome se radi. To je odmah signal za regrutera da preporuka nije relevantna i da saradnja vas i te osobe nije bila bliska.

Kako treba da izgleda preporuka?

Preporuka, pre svega, treba da bude iskrena i da je sastavi neko ko vas je dobro upoznao. Poznavanje vaših profesionalnih i ličnih kvaliteta je od izuzetne važnosti za pisanje iskrenog pisma preporuke.

Ona treba da sadrži osnove podatke o osobi koja vas preporučuje. Dakle, njeno ili njegovo ime i prezime, poziciju na kojoj radi u okviru kompanije, ime kompanije i osnovne kontakt podatke, poput imejla i broja telefona. Svi ovi podaci su važni, jer regruter mora biti u prilici da proveri sve navedene podatke i autentičnost preporuke. 

Pored toga, osoba koja vas preporučuje treba da opiše projekat na kome ste sarađivali, u čemu se sastojala vaša uloga, koji doprinos ste dali tokom saradnje, kao i koje zadatke ste obavljali. Zatim, bilo bi poželjno da naglasi koliko joj je drago da može da vas preporuči, jer ste veoma kvalitetna osoba, koja se trudi i poseduje brojne veštine. 

Koliko preporuka je potrebno imati?

Ovaj podatak obično možemo videti u samom oglasu za posao, a neki optimalan broj  je dve preporuke. Ponekad to može biti i više, do četriri. Kako kod nas ne tako veliki broj kompanija traži preporuke u samom oglasu, to ne treba da vas obeshrabri da ih ipak pošaljete u prilogu. Iako traženje preporuka nije uobičajena praksa srpskih poslodavaca, slanjem dve preporuke možete se izdvojiti iz mase kandidata i povećati sebi šanse da vas pozovu na razgovor za posao.

Važno je imati na umu da treba poslati dve preporuke od različitih poslodavaca, kako biste pokazali da ste imali dva relevantna radna angažovanja. U skladu sa oglasom za posao na koji konkurišete i industrijom u kojoj potencijalni poslodavac radi i vaša preporuka treba da dolazi od relevantnog autoriteta. Zato, ako imate pet preporuka, dobro razmislite koju ćete poslati i da li će informacije iz nje ići vama u prilog. Takođe, u jednom pismu treba staviti akcenat na vaše profesionalne kvalitete, dok u drugom treba da budu istaknuti vaši lični kvaliteti i timski duh.

Tekst je preuzet sa sajta: https://www.mjob.rs/