Aktuelno

Poziv za dodelu izuzetnih stipendija Vlade Meksika za strance u akademskoj 2024/25. godini

22.06.2024.

Meksička agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (AMEXCID) poziva strane studente zainteresovane za studiranje u Meksiku da se prijave za stipendiju. Prijave su otvorene za sve nivoe studija. Stipendija obuhvata školarinu i mesečni dodatak u visini troškova života studenta. Prijavljivanje se vrši onlajn do 28. juna 2024. godine.

Sekretarijat spoljnih poslova Meksika, preko Meksičke agencije za međunarodnu saradnju i razvoj, poziva sve studente da nastave svoje školovanje u Meksiku, učešćem u programu pod nazivom „Poziv za dodelu izuzetnih stipendije Vlade Meksika”. Cilj programa je razvoj i ostvarivanje međunarodne saradnje sa preko 180 zemalja učesnica i formiranje efektivnog, inkluzivnog i lako dostupnog obrazovnog sistema. U programu učestvuje preko 90 visokoškolskih ustanova u Meksiku.

 

Stipendijom su obuhvaćeni troškovi upisa i školarine, zdravstveno osiguranje, troškovi prijave za vizu, kao i troškovi prevoza iz Meksiko Sitija do grada u kom se nalazi visokoškolska ustanova koju će kandidat pohađati. U slučaju da se navedeni troškovi odnose na putovanje avionom, AMEXCID obezbeđuje kartu za studenta, dok za druge vidove transporta kartu kupuje student a troškovi će kasnije biti nadoknađeni.

 

Pored navedenih benefita, studenti će dobijati i mesečni dodatak. Ukoliko se upisuju na master akademske studije (ili su deo mobilnosti u sklopu master ili osnovnih studija), mesečni dodatak iznosi 13.202,12 meksičkih pezosa. Za studente na doktorskim studijama mesečni dodatak iznosi 16.502,65 meksičkih pezosa.

 

Prijava se obavlja putem elektronskog sistema na sledećem linku (https://sigca.sre.gob.mx/) i moguća je do 28. juna 2024. godine, do 15 časova u vremenskoj zoni Meksika, odnosno, do 23 časa po srednjoevropskom letnjem vremenu (vremenska zona Srbije).

 

Kandidati moraju da se prijave na španskom. Jedan kandidat može da se prijavi samo jednom.

 

Neophodno je da se prilože dole navedena dokumenta: kopija pasoša, izjavno pismo (Declaration Letter), koje se popunjava po formatu 1, biografija (Curriculum), koja se popunjava po formatu 2, i potvrda o zdravstvenom stanju koju može da popuni državna ili privatna ustanova. Potvrda o zdravstvenom stanju mora da bude zvanično prevedena na španski jezik.

Sve potrebne informacije o pravilima prijave, sprovođenju programa i navedene formate možete da pronađete na sledećem linku: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785 

 

Ostala neophodna dokumenta mogu da se razlikuju u zavisnosti od nivoa studija za koji se kandidat prijavljuje i razloga odlaska na mobilnost.

 

Kao dodatak, potrebno je da se priloži i prihvatno pismo, koje mora da sadrži memorandum ustanove, ime i potpis osobe koja overava ovaj dokument, datum perioda studija u formatu DD/MM/GGGG i informacije o nivou studija i tipu mobilnosti, kao i akademski program. Ustanove koje učestvuju u ovom programu, kao i akademske programe koje obuhvataju, možete da pronađete u sledećoj brošuri: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/915997/ANEXO_6_OFERTA_ACAD_MICA.pdf 

 

Priložena dokumenta treba da budu u boji, u PDF-u, i svi potpisi treba da se slažu sa onim u pasošu i da budu napisani plavim mastilom.

 

Dodatne instrukcije o dokumentima i njihovom popunjavanju možete da pronađete u zvaničnom pozivu za studente za stipendije Vlade Meksika: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/915998/2024_Convocatoria_Beca_de_Excelencia_2024_ING_.pdf

 

Za dodatna pitanja, kandidati mogu da se obrate Meksičkoj agenciji zameđunarodnu razvojnu saradnju imejlom na adresu infobecas@sre.gob.mx

Tekst je preuzet sa sajta: https://obrazovanje.rs/sr