Aktuelno

Uspešno okončan prvi program radnih praksi u organima javne uprave

30.12.2013.

Za potrebe ovog projekta stručni tim BOŠ-a je razvio metodologiju za ispitivanje potreba, kreiranje praktikantskih pozicija i regrutaciju, selekciju i podršku praktikanatima tokom angažmana u organima javne uprave, u skladu sa najvišim profesionalnim standardima. Na javnom konkursu za 15 pozicija je pristiglo više od 1300 prijava diplomaca, a proces selekcije obuhvatio je CV skrining, tesitranje i intervjue. Odabrani praktikanti su tokom osmomesečne plaćene prakse stekli priliku da pruže podršku važnim procesima poput izrade Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća, izmenama i dopunama Zakona o radu, izradi makroekonomskih projekcija, metodologija za ocenu kapitalnih investicija, analizi efekata propisa, izradi Zakona o robnim berzama i sl. Praksu su obavljali pri Ministarstvu finansija, Ministarstvu privrede, Skupštini Republike Srbije, Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Kancelariji za regulatornu reformu i Komisiji za hartije od vrednosti. BOŠ tim je tokom projekta takođe organizovo obuke za mentore i praktikante, kao i karijerno savetovanje. Održano je 10 jednodnevnih treninga za praktikante tokom kojih su stekli znanja i veštine neophodne za obavljanje radnih zadataka, koje nisu imali prilike da usvoje na fakultetima.

U trenutku kada je javna uprava suočena sa brojnim izazovima poput nedostatka kvalifikovanih zaposlenih, dok je istovremeno veliki broj kvalifikovanih mladih diplomaca bez posla, program radnih praksi u organima javne uprave se pokazao kao višestruko koristan, izjavila je Jelena Manić Radoičić, menadžerka projekta u Beogradskoj otvorenoj školi.

Dušan Protić, pomoćnik ministra za normativne i upravne poslove u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija izjavio je: Praktična znanja i iskustvo u radu su od suštinskog značaja za stručno usavršavanje mladih diplomaca i ako u ranoj fazi svog radnog angažmana prođu kroz određeni oblik kvalitetnog mentorskog programa, veliki su izgledi da će u budućnosti imati značajno mesto u radnim procesima i pružati bolje rezultate u radu organa javna uprave, ako se opredele za te poslove. Ovaj program BOŠ-a na najbolji način ostvaruje ovu funkciju.

Zoran Ćirović, predsednik Komisije za hartije od vrednosti: Komisija za hartije od vrednosti je izuzetno zadovoljna podrškom koju je dobila od Beogradske otvorene škole, s obzirom na činjenicu da smo dobili izuzetno kvalitetno pojačanje našem timu, čiji je rad i ponašanje svakodnevno doprinosio većem kvalitetu obavljanja poslova u Komisiji.

Snežana Bogdanović, šef Odseka za unapređenje oblasti rada i prava po osnovu rada u zemlji i inostranstvu u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike: Zahvaljujem se na svim vidovima stručne pomoći, jer je, posebno u periodu intenzivnih normativnih aktivnosti, BOŠ-ov projekat doprineo da se u Odseku za rad poslovi temeljitije, kvalitetnije i efikasnije obavljaju, a time i doprineo unapređenju efikasnosti rada državne uprave.

Aleksandra Milićević, praktikantkinja u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija izjavila je: ...posebno sam zadovoljna poslovima i zadacima koje sam obavljala, bili su prilagođeni mojoj struci, raznovrsni i interesantni. Smatram da je celokupan projekt dobro osmišljen i organizovan.

Ena Radovanović, praktikantkinja u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike: Prezadovoljna sam kolektivom i radnim okruženjem, slažem se sa koleginicama i jedne drugima pomažemo, smatram da ima dosta sposobnih ljudi oko mene....Ovo iskustvo je nezamenljivo... Hvala BOŠ-u!