Aktuelno

Beogradska otvorena škola raspisuje javni konkurs za program radnih praksi u Ministarstvu finansija Republike Srbije

16.06.2014.

Beogradska otvorena škola

raspisuje javni konkurs za program radnih praksi  

u Ministarstvu finansija Republike Srbije

 Pozivamo mlade profesionalce, diplomce i studente postdiplomskih studija, da se prijave za učešće u programu radnih praksi koji realizuje Beogradska otvorena škola uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Konkurs je otvoren za motivisane mlade profesionalce koji žele da steknu iskustvo kroz praksu u državnim organima Republike Srbije, a poseduju sledeće veštine i sposobnosti:

 • odlično numeričko rezonovanje i analitičko mišljenje 
 • istraživačke veštine
 • odlično poznavanje rada u Excel programu
 • poslovna korespondencija na srpskom jeziku
 • komunikacijske veštine
 • spremnost na timski rad
 • odgovornost i preciznost u radu
 • poželjno znanje engleskog jezika

Prednost na konkursu imaće bivši stipendisti Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Petomesečnu plaćenu praksu u periodu od jula/avgusta do novembra/decembra 2014. godine moguće je obavljati na sledećim pozicijama:

1.

Institucija

Ministarstvo finansija, Sektor budžeta

Pozicija

Saradnik na izradi budžeta, 3 pozicije

Osnovne dužnosti

 • Učestvovanje u pripremi izrade Uputstva za pripremu budžeta Republike Srbije;
 • Učestvovanje u izradi mišljenja i analiza i u praćenju primanja i izdataka dodeljenog budžetskog korisnika;
 • Praćenje dodeljenog budžetskog korisnika u smislu pripreme i izrade programskog budžeta.

Uslovi

 • diploma (osnovnih ili postdiplomskih) studija ekonomskih ili organizacionih nauka
 • poželjno iskustvo u oblasti ekonomske analize i planiranja

 

2.

Institucija

Ministarstvo finansija, Sektor budžeta

Pozicija

Saradnik na izradi normativnih akata, 1 pozicija

Osnovne dužnosti

 • Učestvovanje u pripremi i izradi propisa vezanih za budžet;
 • Učestvovanje u pripremi mišljenja na normativna akta čiji je nosilac Sektor budžeta i akata za propise koji su u nadležnosti drugih resora, ali se tiču i Sektora budžeta.

Uslovi

 • diploma (osnovnih ili postdiplomskih) studija pravnih ili srodnih nauka
 • odlično poznavanje zakonodavnog rečnika
 • poželjno je poznavanje procesa evropskih integracija

Pored prilike za učenje i sticanje radnog iskustva u državnim organima Republike Srbije, Beogradska otvorena škola će mladim praktikantima obezbediti i dodatnu obuku za meke veštine, karijerno savetovanje, skromnu novčanu nadoknadu, kao i mogućnost za profesionalno povezivanje i umrežavanje. Izabranim praktikantima će biti dodeljen mentor iz državne instutucije u kojoj se realizuje stručna praksa.

Pozivamo zainteresovane kandidate da popune kratak aplikacioni formular za poziciju za koju konkurišu, a koji se nalazi na linku ovde.

Pored popunjenog formulara, potrebno je dostaviti i radnu biografiju (CV), motivaciono pismo i skenirani primerak diplome o završenim studijama ili potvrde o diplomiranju, sa jasnom naznakom pozicije za koju se prijavljujete u naslovu poruke, elektronskom poštom na adresu prakse@bos.rs najkasnije do 30. juna 2014. godine. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Svi učesnici konkursa biće obavešteni o ishodu selekcije.

Za više informacija možete kontaktirati Centar za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole isključivo putem imejl adrese prakse@bos.rs.