Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Stomatološki fakultet

Univerzitet u Beogradu

http://www.stomf.bg.ac.rs/


Studentska služba

Telefon: 011/2685-064, 011/2685-288 Imejl: stomfak@rcub.bg.ac.rs

Adresa

Dr Subotića 8 11000 Beograd

Telefon

011 2685-760

Email

stomfak@rcub.bg.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Doktor/ka stomatologije

Stomatolog (zubar) / stomatološkinja

Korisne informacije

U prvu godinu integrisanih akademskih studija mogu se upisati lica koja imaju završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, gimnaziju ili srednju školu medicinskog usmerenja. Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta hemija i biologija koji se boduju od 0 do 30 bodova po predmetu.


Studijski programi

Integrisane studije stomatologije

Integrisane studije medicine (360ESPB)

Broj studenata: 220

Visina školarine: 180000 RSD

Ostale informacije

196 se finansira iz budžeta, 24 je samofinansirajućih. Pored toga, fakultet upisuje i 24 studenata na program na engleskom jeziku
Studije traju 6 godina i nose 360 ESPB. Završetkom studija student stiče stručni naziv Doktor stomatologije.
Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su završili gimnaziju ili srednju medicinsku školu.
Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz:

  • Biologije i
  • Hemije

Strukovne studije - Zubni tehničar-protetičar

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 20

Visina školarine: 180000 RSD

Ostale informacije

20 studenata plaća školarinu.
Studije traju 3 godine i nose 180 ESPB.
Na ovaj program mogu se upisati kandidati koji imaju završenu srednju zubotehničku školu u trajanju od četiri godine.
Na prijemnom ispitu se polažu testovi iz:

  • Morfologije zuba i
  • Anatomije (gradivo iz srednje zubnotehničke škole).

Integrisan studije stomatologije na engleskom jeziku

Integrisane studije medicine (360ESPB)

Broj studenata: 20

Visina školarine: 590000 RSD

Ostale informacije

20 samofinansirajućih studenata.