Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina

Univerzitet Union Nikola Tesla

http://unionnikolatesla.edu.rs/preduzetnickibiznis


Studentska služba

011/2180-143

Adresa

Cara Dušana 62-64, Beograd

Telefon

011/ 2180 - 271

Email

rektor@unionnikolatesla.edu.rs

Korisne informacije


Studijski programi

Preduzetnički biznis i menadžment nekretnina

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: 1000 evra

Ostale informacije

Cilj studijskog programa: Obrazovanje visoko-stručnog kadra u oblasti preduzetničkog biznisa i menadžmenta nekretnina, osposobljenog za ravnopravno učešće na domaćoj i internacionalnoj poslovnoj sceni i pokretanje sopstvenog biznisa. Vrsta studija: Osnovne četvorogodišnje akademske studije (osam semestara) sa dva modula, modul 1 Preduzetnički biznis i modul 2 Menadžment nekretnina. Ishod procesa učenja: Visoko-stručno znanje iz oblasti: menadžmenta i biznisa i povezanih disciplina; razvijene kreativne, poslovne i preduzetničke sposobnosti za kompetentno upravljanje poslovanjem kompanija, za timski rad u državnim institucijama i korporacijama i dalje stručno i naučno usavršavanje. Akademski naziv: Diplomirani menadžer, a u zavisnosti od završenog modula dodaje se: za preduzetnički biznis ili za menadžment nekretnina Na prijemnom ispitu se polaže test iz opšte kulture.