Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Univerzitet u Beogradu

http://www.fasper.bg.ac.rs/


Studentska služba

telefon: 011/2183-056 imejl: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs

Adresa

Visokog Stevana 2 11000 Beograd

Telefon

011/2183-052

Email

studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Defektolog / defektološkinja

Somatoped / somatopetkinja

Logoped / logopetkinja

Korisne informacije

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit kojim se testira znanje iz biologije, psihologije i spciologije. Na prijemnom ispitu kandidat može steći maskimalno 60 bodova i to 20 bodova iz biologije, 20 iz psihologije i 20 iz sociologije.


Studijski programi

Logopedija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 50

Visina školarine: 93000 RSD

Ostale informacije

40 studenata se finansira iz budžeta, dok je 10 samofinansirajuće.

Defektologija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 160

Visina školarine: 93000 RSD

Ostale informacije

100 studenata se finansira iz budžeta, dok je 60 samofinansirajuće. Osnovne akademske studije studijski program Defektologija traju 4 godine i realizuju se kroz pet modula:

 • Smetnje i poremećaji vida
 • Smetnje i poremećaji sluha
 • Motoričke smetnje i poremećaji
 • Senzomotoričke smetnje i poremećaji
 • Prevencija i tretman poremećaja ponašanja

 • Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 60

  Visina školarine: 93000 RSD

  Ostale informacije

  40 studenata se finansira iz budžeta, dok je 20 samofinansirajuće.