Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Fakultet za menadžment - FAM

Univerzitet Union Nikola Tesla

http://www.famns.edu.rs


Studentska služba

021/ 215-5185

Adresa

Njegoševa 1A 21205, Sremski Karlovci

Telefon

021/215-5045

Email

info@famns.edu.rs

Korisne informacije


Studijski programi

Inženjerski menadžment

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 100

Visina školarine: 990 evra

Ostale informacije

U izvođenju teorijske i praktične nastave zastupljene su sve savremene nastavne metode, koristi se savremena hardverska i softverska oprema. Visokoškolska jedinica van sedišta ustanove bez svojstva pravnog lica - Pančevo upisuje još 48 studenata na ovaj studijski program.

Menadžment u informacionim tehnologijama

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 50

Visina školarine: 990 evra

Ostale informacije

Menadžment u medijima su četvorogodišnje, osnovne akademske studije. Ovaj studijski program spada u multidisciplinarne nauke, i sadrži sledeće oblasti:

    Menadžment i biznis; Kulturološke nauke i komunikologije Dramske i audiovizuelne umetnosti; Informacione tehnologije, i Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment.

Menadžment u medijima

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 98

Visina školarine: 990 evra

Ostale informacije

Poslovna ekonomija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 90

Visina školarine: 990 evra

Ostale informacije

Inženjerski menadžment - studije na daljinu

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 17

Visina školarine: 990 evra

Ostale informacije

Mendžment u informacionim tehnologijama - studije na daljinu

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 17

Visina školarine: 990 evra

Ostale informacije

Menadžment u medijima - studije na daljinu

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 17

Visina školarine: 990 evra

Ostale informacije