Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Univerzitet u Ljubljani

Univerzitet u Ljubljani

https://www.uni-lj.si/study


Studentska služba

Adresa

Univerzitet u Ljubljani Kongresni trg 12 1000 Ljubljana

Telefon

+386 1 2418 600

Email

Korisne informacije

Trenutno ima 23 fakulteta i 3 umetničke akademije koje pokrivaju sve oblasti studija: od umetnosti, likovnih umetnosti, prirodnih nauka, tehnologije i inženjerstva do društvenih, humanističkih, medicine, zdravstvenih nauka i sporta. Diplomski programi na našem univerzitetu obuhvataju sve oblasti studija. Oni su međunarodno poznati, uporedivi i profesionalno atraktivni, što omogućava dobru i raznovrsnu međunarodnu mobilnost studenata i osoblja. Akreditovano više od 400 programa na nivou osnovnih, master i doktorskih studija. Ponuda studija u svim područjima je sve ređa, čak i na globalnom nivou, te je naš cilj je da studenti stečeno znanje i kompetencije sa svih područja prenesu u praksu na najbolji mogući način.


Studijski programi

Akademija lepih umetnosti i dizajna

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Muzička akademija

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Pozorišna akademija za radio, film i televiziju

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Fakultet za biotehnologiju

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Fakultet za javnu administraciju

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Fakultet za arhitekturu

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Fakultet umetnosti

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Fakultet za hemiju i hemijsku industriju

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Fakultet za civilno inžinjerstvo

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Fakultet kompjuterskih i informacionih nauka

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Škola za ekonomiju i biznis

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Fakultet za obrazovanje

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Fakultet za elektrotehničko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Fakultet zdravstvenih nauka

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Pravni fakultet

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Fakultet za pomorske studije i saobraćaj

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Fakultet za matematiku i fiziku

Integrisane akademske studije (300ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Fakultet za mehaničko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Medicinski fakultet

Integrisane studije medicine (360ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Fakultet za prirodne nauke i inženjerstvo

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Farmaceutski fakultet

Integrisane akademske studije (300ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Fakultet društvenih nauka

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Fakultet za socijalni rad

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Fakultet za sport

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Teološki fakultet

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Veterinarski fakultet

Integrisane akademske studije (300ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije

Interdisciplinarne osnovne studije

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: EUR

Ostale informacije