Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Fakultet inženjerskih nauka

Univerzitet u Kragujevcu

http://www.fink.rs/


Studentska služba

telefon: 034 333 192 imejl: studentska.sluzba@fink.rs

Adresa

Sestre Janjić br.6 34000 Kragujevac

Telefon

034336000

Email

kontakt@fink.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Mašinski/a inženjer/ka

Inženjer/ka industrijskog mašinstva

Mašinski/a inženjer/ka procesne tehnike

Korisne informacije


Studijski programi

Mašinsko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 250

Visina školarine: 60000 RSD

Ostale informacije

210 студената се финансира из буџета РС , a 30 сами плаћају школарину

Vojnoindustrijsko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 60000 RSD

Ostale informacije

28 studenata finansira se iz budžeta, a 12 studenta sami plaćaju školarinu.

Urbano inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 60000 RSD

Ostale informacije

20 na teret budžeta, a 20 samo plaća školarinu.

Računarska tehnika i softversko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 60000 RSD

Ostale informacije

Svi studenti se upisuju na teret budžeta Republike Srbije. Uslovi upisa: Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju.

Urbano inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 25

Visina školarine: 60000 RSD

Ostale informacije

Upisuje se 25 studenata od kojih se 20 finansira iz budžeta RS, dok 5 studenata samostalno plaća školarinu. .

Inženjerstvo zaštite životne sredine

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 60000 RSD

Ostale informacije

20 studenata se finansira iz budžeta RS, dok 20 studenata samostalno plaća školarinu.