Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Fakultet inženjerskih nauka

Univerzitet u Kragujevcu

http://www.mfkg.rs/


Studentska služba

telefon: 034 335 192 imejl: studentska.sluzba@fink.rs

Adresa

Sestre Janjić br.6 34000 Kragujevac

Telefon

034/336-000

Email

kontakt@fink.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Saobraćajni/a inženjer/ka

Mašinski/a inženjer/ka

Inženjer/ka industrijskog mašinstva

Mašinski/a inženjer/ka procesne tehnike

Korisne informacije


Studijski programi

Mašinsko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 240

Visina školarine: 50000 din.

Ostale informacije

Nastava se realizuje kroz 7 modula i to:

  • Proizvodno mašinstvo
  • Mašinske konstrukcije i mehanizacija
  • Motorna vozila i motori
  • Energetika i procesna tehnika
  • Primenjena mehanika i automatsko upravljanje
  • Industrijski inženjering
  • Informatika u inženjerstvu
  • Drumski saobraćaj
Uslovi upisa: Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju. Od 240 studenata, 195 studira na teret budžeta, a 45 sami plaćaju školarinu.

Vojnoindustrijsko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 50000 din.

Ostale informacije

Nastava se realizuje kroz 2 modula i to:

  • Projektili i upaljači
  • Naoružanje
38 studenata finansira se iz budžeta, a 2 studenta sami plaćaju školarinu.

Urbano inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 50000 din.

Ostale informacije

33 na teret budžeta, a 7 samo plaća školarinu. Uslovi upisa: Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju.

Računarska tehnika i softversko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: din.

Ostale informacije

10 na teret budžeta, a 30 plaća školarinu. Uslovi upisa: Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju.