Fakulteti u Jagodini?

Pitanje:

Koji sve fakulteti postoje u Jagodini?

Odgovor:

u Jagodini imaš dva fakulteta:

Pedagoški fakultet - lista smerova

Profesor razredne nastave

Vaspitač za rad u domovima

Vaspitač za rad u predškolskim ustanovama

 i

Tehnički fakultet - lista smerova

Odsek za informatiku

Odsek za elektromašinstvo

Odsek za menadžment

Odsek za metalurgiju i inženjerstvo materijala

Metalurško inženjerstvo

Prerađivačka metalurgija

Odsek za rudarstvo

Eksploatacija ležišta mineralnih sirovina

Mineralne i reciklažne tehnologije

Odsek za tehnologiju

Inženjerstvo za zaštitu životne sredine

Neorganska hemijska tehnologija

Pozdrav, Milena

EU flag
Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.