Pitanje savetnici

Interesuje me koliko je siguran posao nakon završetka Fakulteta bezbednosti

Interesuje me koliko je siguran posao nakon završetka Fakulteta bezbednosti, koji posao obezbeđuje dobru platu a da je u vezi sa policijom i šta se polaže za upis na isti?

763
pre 6 godina

Odgovor savetnice:

Za polaganje prijemnog ispita za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu bezbednosti treba da izabereš dva od tri predmeta srednjoškolskog nastavnog plana i programa. Možeš sa biraš da polažeš sociologiju, psihologiju i ekologiju. Više informacija o prijemnom ispitu možeš pronaći na sledećoj adresi: http://www.fb.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=1159.

Što se tiče sigurnosti zaposlenja, to nažalost ova diploma kao ni diploma bilo kog drugog fakulteta, ne može sama po sebi da ti garantuje. Ono što je važno jeste da tokom fakulteta budeš aktivan i da kontinuirano stičeš praktična znanja i veštine i radno iskustvo, kroz programe stručnih praksi, obuke i učestvovanje u različitim konferencijama i projektima.

O različitim poslovima i platama možeš se informisati i na sajtu BOŠ karijera kada odabereš polje Zanimanja i oblast bezbedonosnih delatnosti. Takođe, o platama možeš saznati više i na ovoj adresi http://www.infoplate.rs/. Pri tome, veoma je važno da imaš u vidu da su navedeni podaci ipak samo približni i da konkretni raspon plata koji možeš imati zavisi od različitih faktora.