Savetnica

Klasične nauke

Pitanje:

Poštovana savetnice, da li biste mogli da napišete nešto o klasičnim naukama i šta posle diplomirani klasični filolog može sa tim? Da li taj posao ima neku perspektivu, ovde ili u inostranstvu? Hvala unapred! Pozdrav!

Odgovor:

Više o klasičnim naukama možeš pročitati ovde, kao i na sajtu Filozofskog fakulteta. Klasični filolozi se mogu zaposliti kao nastavnici u školama i profesori na fakultetima, u kulturnim i naučnim ustanovama (arhivima, muzejima, galerijama, bibliiotekama i institutima), u medijima, izdavaštvu kao i u drugim vladinim i nevladinim organizacijama u kojima su potrebni kandidati ovog profila. Po završetku ovog studijskog programa možeš se baviti i poslovima prevođenja i istraživanja. Slične poslove možeš obavljati i nakon završenih studija u inostranstvu, sa tim što možda u tom slučaju možeš imati i više prilika za zaposlenje na radnim mestima na kojima je potrebno specifično znanje koje se dobija ovim studijama.

Kao što pretpostavljam da znaš, obično se naglašava da klasični filolozi nisu puno traženi na tržištu rada. Međutim, to ne znači da se ne možeš zaposliti po završetku ovih studija. Pored pomenutih mogućih radnih mesta, na sajtovima fakulteta sa ovim programom u inostranstvu, ističe se značaj veština koje se stiču studiranjem a koje su prenosive, odnosno mogu se upotrebiti u širem spektru različitih poslova (kao što su veštine istraživanja, analize i pravljenja sažetaka pročitanog, kritičke evaluacije materijala i argumentovanog iznošenja stavova). Na primer, više o tome možeš pročitati ovde. Takođe, jezici koji se uče na ovim studijama mogu predstavljati dobru osnovu i za učenje drugih jezika.

U svakom slučaju, ako odlučiš da upišeš klasične nauke bilo bi važno da povećaš sebi šanse za zapošljavanje tako što ćeš se angažovati tokom studija, učestvovati u projektima, pohađati prakse, uključivati se u različite vidove neformalnog obrazovanja i usavršavanja. U vezi sa tim, možeš i da se obratiš Centru za razvoj karijere Filozofskog fakulteta na imejl adresi filozofski.fakultet.czrk@gmail.com.

1429
11.01.2016
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.