Savetnica

Zanimanje farmaceut-medicinski biohemičar

Pitanje:

Da li možete da mi kažete nešto o zanimanju farmaceut-medicinski biohemičar, videla sam da postoji i taj smer na Farmaceutskom fakuletu pa mislim da je to možda zanimljivije od opšteg? Da li možete nešto da mi kažete o tom smeru,da li je bolji na Farmaceutskom od sličnog smera biohemija na Hemijskom i Matematičkom?Da li je dobra perspektiva sa tim,da li može u inostranstvu da se nađe posao sa tim i kako izgleda u stvari posao biohemičara?Dvoumim se izmedju smera farmaceut i biohemičar.Ako možete molim vas da mi odgovorite na ova pitanja, puno biste mi pomogli oko odabira fakulteta i smera.Hvala Vam puno unapred! :)

Odgovor:

Mislim da je veoma dobro što razmišljaš o različitim mogućnostima i prikupljaš sve informacije koje smatraš da su relevantne za donošenje odluke. O zanimanju medicinskog biohemičara više možeš pročitati ovde. Takođe, na sajtu Farmaceutskog fakulteta su dosta detaljno opisani znanja i veštine koje bi stekla:

Studenti koji su uspešno završili studijski program Farmacija - medicinska biohemija osposobljeni su da: 1) Samostalno rade u biohemijskim, toksikološkim i sanitarnim laboratorijama; 2) Razvijaju i primenjuju različite metode i tehnike u cilju određivanja različitih biohemijskih parametara u biološkom materijalu; 3) Tumače biohemijske parametre i njihove promene pod uticajem bolesti, lekova, toksičnih supstanci i hrane; 4) Kontrolišu kvalitet i bezbednost hrane i dijetetskih proizvoda, vazduha i životne sredine; 5) Rade kvalitativnu i kvantitativnu analizu i toksikološku procenu rizika od zagađivača životne sredine; 6) Vrše prevenciju trovanja, dijagnostikovanje trovanja i predlog terapijskih mera na osnovu saradnje sa drugim zdravstvenim profesionalcima; 7) Učestvuju u radu regulatornih tela na donošenju i primeni zakonskih, podzakonskih akata i u istraživanjima prakse u cilju obezbeđenja normalnog funkcionisanja i stalnog unapređivanja zdravstvenog sistema i javnog zdravlja; 8) Rade na razvoju i primeni odgovarajućih analitičkih metoda i tehnika u naučnoistraživačkim, razvojnim, kontrolnim laboratorijama i centrima u različitim oblastima farmaceutskih i biomedicinskih nauka i 9) Učestvuju u sprovođenju edukacije i u kontinuiranom stručnom usavršavanju i učenju tokom života.

Takođe, posle ovog završenog studijskog programa, imaš mogućnost da se dalje specijalizuješ u oblasti zdravstva. Tako možeš da se specijalizuješ u medicinskoj biohemiji, farmakoterapiji, sanitarnoj i toksikološkoj hemiji i da dalje nastaviš specijalizaciju u različitim oblastima. Prema ovom pravilniku, specijalizacija iz medicinske biohemije je moguća i sa diplomom farmaceuta.

Sa druge strane, studije na Prirodno-matematičkom fakultetu i Hemijskom fakultetu su manje orijentisane na delatnost zdravstva i ne pružaju sve ove mogućnosti dalje specijalizacije u tim oblastima. Njihov cilj je da „osposobi stručnjake za poslove biohemičara u naučno-istraživačkim, razvojnim i kontrolnim laboratorijama farmaceutsko, prehrambene i hemijske industrije i javnim službama“ (PMF) odnosno za rad kao „saradnika u istraživačkim centrima i razvojnim laboratorijama i zapošljavanje u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, biotehnološkim fabrikama i prosveti“ (Hemijski fakultet). Jedna od mogućih opcija za zanimanje nakon ovih studija jeste Biohemičar istraživač u istraživačkom centru ili istraživačkoj laboratorijiInformacije koje možeš još potražiti su spiskovi predmeta na tim smerovima, koje možeš naći na sajtovima fakulteta. 

Što se tiče perspektive, to dosta zavisi od toga čime želiš da se baviš – da li više želiš da radiš u oblasti zdravstva ili više želiš da se baviš istraživačkim delatnostima koje nisu neposredno vezane za tu oblast. U različitim zemljama se razlikuje i način na koji bi bile prepoznate te diplome, a ukoliko ti je potrebno više informacija o tome možeš da ih potražiš na sledećem sajtu http://www.enic-naric.net/ ili na odgovarajućem sajtu zemlje za koju ti je potrebno priznavanje diplome. Možeš slobodno i da pretražuješ o mogućnostima koje pružaju ove diplome pretraživanjem naziva biochemists i medical/clinical biochemists. Takođe, možeš da pogledaš sledeće sajtove Occupational Outlook Handbook,CareerInfoNet i Prospects, ili slične sajtove koje ti pružaju relevantne informacije o perspektivi različitih zanimanja u inostranstvu.

Predložila bih ti da razmisliš da li ti se dopadaju zadaci koje obavljaju medicinski biohemičari i biohemičari i poslovi na kojima bi mogli da rade, i da to uporediš sa poslovima farmaceuta. Možeš i da napraviš listu sa razlozima za i protiv za sve smerove oko kojih se dvoumiš. Takođe, ne moraš da se odlučiš po broju pluseva i minuseva, pošto možda postoji neki aspekat u vezi sa ovim studijskim programima koji je baš za tebe naročito značajan i ima veću težinu od ostalih.

5493
15.01.2016
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.