Savetnica

Zaposlenje nakon završene agroekonomije

Pitanje:

Završavam četvrtu godinu ekonomske škole i odličan sam đak sa skoro svim peticama. Ekonomija je ono sto me najviše zanima, ali s obzirom na uslove i konkurenciju na državnom Ekonomskom fakultetu razmisljam o agroekonomiji na Poljoprivrednom fakultetu pa me zanima koje su mogućnosti za zaposlenje i da li se sa tim fakultetom mogu zaposliti i raditi nešto vezano za ekonomiju sto nije usko povezano za agroekonomskom strukom?

Odgovor:

Zaista je pohvalno je što imaš odličan uspeh, to će ti značiti prilikom konkurisanja za upis na fakultet ali je dobro i zbog toga što si stekla znanja i veštine koja ti mogu pomoći tokom upisa i studiranja fakulteta u oblasti ekonomije.

Prema informacijama koje su napisane na sajtu, stručnjaci profila agroekonomije mogu se zapošljavati u preduzećima i raditi u: područjima organizacije proizvodnje i prerade, marketinga i prevoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i ostalih sredstava za proizvodnju, sirovina i pomoćnog materijala namenjenog poljoprivredi kako u malim i srednjim preduzećima, tako i u velikim poslovnim sistemima poljoprivrede i prehrambene industrije, u bankama pri kreditiranju proizvodnje, osiguravajućim društvima, pri osiguranju proizvodnje i osnovnih sredstava, sudskim veštačenjima, predstavništvima, razvojnim, carinskim i sličnim službama, u agencijama za računovodstvo, vladinim agencijama, poljoprivrednim stručnim savetodavnim službama, zavodima za poljoprivredu, udruženjima proizvođača, u područjima organske proizvodnje, a osposobljeni su i kao menadžeri da organizuju i upravljaju radom pojedinih delova i celine u okviru agrobiznisa i primenjuju statističke metode i vrše kompjutersku obradu podataka. Mogu vršiti poslove edukacije (srednje obrazovanje), raditi u nauci i razvoju i na poslovima vezanim za inspekcijske poslove u državnim organima, upravama prihoda i na poslovima utvrđivanja poreza na prihod, posebno u oblastima kojima dominiraju prihodi od poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Što se tiče tvog drugog pitanja, zanimanja za koja te pripremaju studije agroekonomije se razlikuju od studija ekonomije po tome što su usmerena na ekonomiku poljoprivrede i prehrambrene industrije. Po spisku predmeta, mogu da primetim da su u program studija uključeni i neki opšti ekonomski predmeti. S obzirom na to, moguće je da tokom ovih studija stekneš i znanja koja se odnose i na druge oblasti ekonomije i koja ti mogu pomoći da dobiješ posao i u nekoj drugoj oblasti. Ono što bi moglo da ti predstavlja prepreku tiče se formalnih uslova za određene pozicije, koji se ponekad ističu u konkursima. Odnosno, ukoliko je naglašeno da kandidati treba da imaju završene studije ekonomije, bilo bi teže da prihvate tvoju prijavu u procesu selekcije. To ne znači nužno da ne bi mogla da se baviš poslovima u vezi sa ekonomijom, već samo da bi to u određenim slučajevima i za pojedine pozicije bilo teže. Pored zapošljavanja, postoji opcija i samozapošljavanja, gde ne bi bile toliko važne tvoje formalne kvalifikacije. Takođe, uvek postoji opcija da kroz proces neformalnog obrazovanja, učestvovanje u različitim obukama i praksama, proširiš svoje znanje i veštine u oblasti ekonomije koje te interesuju i da tako povećaš sebi šansu za zapošljavanje.

3855
18.01.2016
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.