Savetnica

Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa

Pitanje:

Poštovana, Zanima me gde bih mogla da radim sa završenim Šumarskim fakultetom, smer Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Koje zvanje bih imala? Opis posla ne mogu da pronadjem nigde. Da li bih mogla da nađem posao u inostranstvu? Hvala! :)

Odgovor:

Zvanje koje se stiče posle završetka osnovnih akademskih studija na Šumarskom fakultetu je diplomirani inženjer šumarstva, a u dodatku diplomi navodi se oblast - ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Po završetku master studija stiče se zvanje master inženjer šumarstva (i u ovom slučaju se u dodatku diplomi navodi oblast).

Takođe, uputila bih te na brošuru o ovom programu. Prema informacijama koje su tu prikazane, nakon završetka ovog studijskog programa možeš da radiš u privatnim i javnim preduzećima, istraživačkim centrima, školama i fakultetima, vladinim organizacijama kao i u ministarstvima i agencijama, lokalnim organima i opštinama i dr., u oblasti šumarstva, vodoprivrede i zaštite prirode i životne sredine. Opis posla bi se razlikovao u odnosu na to u kojoj od ovih institucija odnosno organizacija bi radila. On bi mogao, na primer, da obuhvata rad na projektima u vezi sa pošumljavanjem i uređenjem različitih tipova šumskih i poljoprivrednih zemljišta u cilju antierozivne zaštite ili zaštitom šumskih pojaseva,  zatim učestvovanje u pravljenju planova za zaštitu od bujica i erozije, prostornih planova i plana upravljanja slivovima iz oblasti uređenja i zaštite od bujica i erozije i dr. Takođe, mogla bi da se baviš radom na strateškim i zakonskim dokumentima u ovoj oblasti, istraživanjem trenutnog stanja i formulisanjem preporuka za unapređenje zaštite, predavanjem u srednjim stručnim školama ili na fakultetima...

Odgovor na tvoje pitanje o inostranstvu ipak zavisi od zemlje u kojoj bi tražila posao, inostranstvo je dosta širok pojam :) Preporučila bih ti da pogledaš sajtove Occupational Outlook Handbook, CareerInfoNet ili slične sajtove koje ti pružaju relevantne informacije o perspektivi različitih zanimanja u inostranstvu:

http://www.onetonline.org/link/summary/17-2081.00
http://www.careerinfonet.org/occ_rep.asp?nodeid=2&optstatus=000110111&next=occ_rep&jobfam=17&soccode=172081&stfips=&level=&id=1&ES=Y&EST=Environmental+Engineers

Ono što takođe treba da imaš u vidu jeste da je u inostranstvu pored diplome, ključno i radno iskustvo i praktična znanja i veštine, koje možeš steći kroz programe stručnih praksi, učešće u raznim projektima, volontiranje i slično. Više informacija o procesu priznavanja diploma možeš saznati na sajtu http://www.enic-naric.net/i-need-to-have-my-qualifications-evaluated.aspx i http://prijemni.infostud.com/priznati-fakultet-visa-skola/?poll=11.

1453
24.03.2016
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.