Pitanje savetnici

Koji je posao biohemijskog inzenjera i biotehnologa i gde sve mogu da se zaposlim sa tim?

Koji je posao biohemijskog inzenjera i biotehnologa i gde sve mogu da se zaposlim sa tim?

4619
pre 4 godine

Odgovor savetnice:

Uputila bih te na nekoliko adresa na kojima možeš pronaći više informacija o tome kako bi ti izgledao posao i gde bi mogao da radiš. Evo za početak nekoliko informacija sa sajtova fakulteta koji imaju ovaj studijski program: "Diplomirani inženjeri studijskog područja Biohemijsko inženjerstvo biće adekvatno edukovani za rad u industriji koja koristi biotehnološke procese u proizvodnji tradicionalnih proizvoda fermentacije, antibiotika, vakcina, organskih kiselina i drugih farmaceutskih proizvoda i dijagnostičkih preparata, kao i u industriji biotehnološke obrade otpadnog materijala. Ovi stručnjaci imaju mesto u razvoju i uvođenju novih biotehnoloških procesa za dobijanje proizvoda koji se u našu zemlju uvoze u velikim količinama (enzimi, arome i pojačavači arome, stabilizatori, itd.)" (sa adrese http://www.tf.uns.ac.rs/studije/osnovne/osn-bioteh-bhi-opis.php). Takođe, možeš da pogledaš sledeću stranicu: http://tmf-test.etf.rs/uploads/files/strane/studije/OAS/BiB.pdf.
Pored toga, možeš da pogledaš opis ovog zanimanja na našem sajtu http://karijera.bos.rs/zanimanja/show_info/271, kao i ovde https://poslovi.infostud.com/info/opisi-zanimanja/files/zanimanje_322/Biotehnolog.pdf. Dosta o zanimanju možeš da saznaš i razgovorom sa osobama koje se njime bave, ukoliko imaš tu priliku.