Savetnica

Čime se bavi andragog?

Pitanje:

Draga Savetnice, završavam III razred gimnazije i želim da upišem andragogiju na Filozofskom fakultetu. Da li možeš da mi kažeš nešto više o tom smeru, kakav je, da li je teško, i šta bi posle mogla da radim kad završim?

Odgovor:

Hvala na pitanju :) Osnovne studije andragogije traju 4 godine i svake godine primaju 30 studenata. Ovde možeš pogledati program studija, na kom su pored andragoških zastupljeni i predmeti iz psihologije i pedagogije. Pored predavanja studenti pohađaju i vežbe i prisutan je rad u malim grupama. Što se tiče težine studija, kao i na drugim fakultetima važno je redovno pohađanje predavanja i vežbi i dobra organizacija vremena kako bi što lakše spremila ispit, ali ako je obrazovanje odraslih ono što te interesuje, verujem da ćeš lako savladati sve izazove tokom studija. Nakon završetka fakulteta postoje različte opcije za zaposlenje. Mnogi od andragoga rade u ljudskim resursima, u medijima, centrima za socijalni rad, nevladinim organizacijama, školama za obrazovanje odraslih i drugim obrazovnim institucijama, pri različitim institucijama i kompanijama gde se bave organizacijom i menadžmentom u obrazovanju. Neki od njih se odluče da rade u gerontološkim centrima ili pak u zatvorima i kazneno-popravnim domovima. Kroz studije bi se svakako detaljno upoznala sa svim granama andragogije i tako znala u kojoj oblasti želiš da se usavršiš i stekneš radno iskustvo. Želim ti puno sreće!

15580
01.08.2016
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.