Savetnica

Pravosudni ispit i rad u policiji

Pitanje:

Sa kojim fakulltetima bih mogao da budem inspektor u policiji i da li je Pravni fakultet jedan od njih? Da li je za istraznog sudiju ili javnog tuzioca dovoljno zavrsiti Pravni fakultet ili treba poloziti i Pravosudni ispit? zanima me da li je i za policijskog inspektora potreban Pravosudni ispit kao za sudiju i javnog tuzioca?

Odgovor:

U pravu si, Pravni fakultet jeste jedan od fakulteta koji je povezan sa ovim zanimanjem. Preporučila bih ti da pogledaš neke od ranijih odgovora na sajtu kako bi dobio potrebne informacije:
Za zanimanja advokata i sudije potrebno je položiti i Pravosudni ispit. Pravosudni ispit možeš polagati nakon diplomiranja na pravnom fakultetu i nakon dve godine radnog iskustva na poslovima pravne struke u sudu, javnom tužilaštvu, javnom pravobranilaštvu i advokaturi ili tri godine radnog iskustva na poslovima pravne struke u organu za prekršaje, drugom državnom organu, organu teritorijalne autonomije i lokalne samouprave ili četiri godine radnog iskustva na poslovima pravne struke u preduzeću, ustanovi ili drugoj organizaciji. Pored toga potrebno je ispuniti i druge uslove. Nešto više o njima možeš pročitati ovde http://arhiva.mpravde.gov.rs/lt/articles/pravosudje/atlas-pravosudja-republike-srbije/pravosudne-profesije.html ili u odgovarajućim zakonima.
Koliko mi je poznato za poziciju inspektora nije potrebno položiti Pravosudni ispit, međutim on predstavlja prednost za brojna druga zanimanja. Za policijskog inspektora je potrebno da budu ispunjeni razni uslovi koji se pre svega tiču radnog iskustva. Pravosudni ispit je često koristan pravnicima, iako je samo za pojedina zanimanja (kao što su advokat i sudija) i neophodan. Jedan od razloga je to što pravno lice može da zastupa ili advokat ili diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom koji je u radnom odnosu u tom pravnom licu, pa brojne organizacije u selekciji daju prednost pravnicima koji imaju položen ovaj ispit jer bi ih mogu zastupati na sudu. Naravno, to ne znači da se ne bi mogao zaposliti kao pravnik bez ovog ispita, već samo znači da bi ti u određenim slučajevima to dalo prednost.

3510
14.10.2016
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.