Policija i rad sa decom je nešto gde vidim sebe.

Pitanje:

Zdravo, 4. sam godina Gimnazije i još uvek sam neodlučna po pitanju odabira fakulteta. Policija i rad sa decom je nešto gde vidim sebe. E sad, htela sam Kriminalističko-policijsku akademiju, ali sve nekako odustajem od toga, ne znam ni sama zašto, ali nisam najsigurnija. Malo sam gledala pitanja što su drugi postavljali i naišla sam na nešto što mi se baš svidelo, evo ovo pitanje http://karijera.bos.rs/savetnica/1167/poslovi-pri-policiji-sa-zavrsenom-defektologijom.html pa ako biste mogli malo da mi pojasnite taj smer za bolesti zavisnosti na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i to da se može kasnije upisati nešto vezano za policiju. Hvala :)

Odgovor:

Baš mi je drago da si pretragom našeg sajta dobila ideju šta bi ti se možda dopalo da radiš :) Ipak, moram da ti kažem da smer koji je u pitanju više ne postoji na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Aktuelni su samo sledeći smerovi http://www.medical.uns.ac.rs/ser.php. Ono što je možda slično jeste studijski program Defektologija na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Ovaj program ima poseban modul Prevencija i tretman poremećaja ponašanja - http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/defektologija/kurikulum-prevencija-2015.pdf - nakon koga bi takođe imala opciju da radiš u policiji. Takođe, diplomci ovog studijskog programa mogu da rade u centrima za socijalni rad, ustanovama koje su specijalizovane za rad s decom i mladima sa poremećajima u ponašanju, u vaspitno-popravnim domovima, savetovalištima, klubovima, zatvorima... 

EU flag
Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.