Želim upisati FON-Fakultet organizacionih nauka, da li je bolje upisati sa završenom gimnazijom ili ekonomskom?

Pitanje:

Želim upisati FON-Fakultet organizacionih nauka, da li je bolje upisati sa završenom gimnazijom ili ekonomskom?

Odgovor:

Fakultet organizacionih nauka možeš upisati nakon bilo koje srednje škole koja traje četiri godine. Na prijemnom ispitu za ovaj fakultet polaže se test matematike a može se polagati i test opšte informisanosti. Nakon obe ove škole, možeš se pripremiti za prijemni ispit. Možda bi ti bilo lakše da pogledaš koje predmete imaš u određenoj školi, a naročito to koliko je zastupljena matematika. Na primer, prirodno-matematički smer gimnazije ima više časova matematike. Ekonomske škole takođe imaju različite obrazovne profile (smerove) od kojih neki mogu imati više a neki manje časova matematike. Naravno, čak i ako izabereš školu u kojoj nema puno časova matematike, možda će ti biti malo teže ali možeš se pripremiti za prijemni ispit redovnim i upornim radom.
Međutim, kao što i sama znaš, gimnazije i srednje stručne škole se razlikuju i po tome što se u gimnazijama učenici pripremaju za dalje školovanje na fakultetima ili visokim školama strukovnih studija, dok srednje stručne škole pored davanja mogućnost za nastavak školovanja na visokim školama i fakultetima takođe i osposobljavaju za određena zanimanja. Iako te možda sada veoma interesuje Fakultet organizacionih nauka, treba da imaš u vidu to da će se tvoja interesovanja možda menjati i razvijati u toku srednje škole. Gimnazije pružaju široko opšte obrazovanje, dok srednje stručne škole pružaju usmerenje na određenu oblast. 
Preporučila bih ti da pogledaš Vodič za osnovce na sledećem linku http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/, on bi mogao da ti pomogne u odluci.

EU flag
Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.