Da li mogu polagati prijemni za dva smera na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju?

Pitanje:

Da li mogu polagati prijemni za dva smera na istom fakultetu? Na Fasperu u Beogradu, na primer za logopediju i defektologiju?

Odgovor:
Generalno, da li je moguće polagati dva prijemna ispita na istom fakultetu zavisi od pravila samog fakulteta. Što se tiče Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, prema informacijama sadržanim u konkursu za upis iz prethodne godine, kandidati mogu da konkurišu samo za jedan studijski program za koji se odlučuju prilikom prijave na konkurs. Više informacija o tome možeš pogledati ovde:
Pretpostavljam da si me to pitala zbog toga što se dvoumiš između ova dva studijska programa? Da bi lakše donela odluku, predložila bih ti da prikupiš još informacija - da pogledaš predmete koje bi imala, gde bi mogla da radiš nakon završetka ovih studijskih programa, i da razmisliš šta bi više odgovaralo tvojim veštinama i interesovanjima. Ukoliko budeš imala još neko pitanje za mene, slobodno mi piši.
EU flag
Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.