Savetnica

Master studije nakon osnovnih studija istorije

Pitanje:

Dobar dan...imam jednu nedoumicu pa bih se s Vama posavetovala...unapred hvala...Završila sam Filozofski fakultet u Nišu, smer istorija...kako kažu da je nemoguće raditi u školama bez mastera, odlučila sam da upišem isti, ove godine. Nemam pravo ni na program prve šanse, bar tako kažu, bez mastera. Praktično su diplomu osnovnih akademskih sveli na ništa, na birou. Razmišljala sam o tome da se ne ograničavam istorijom, pa bih Vas zamolila za savet koji master smer bi bio najpodesniji koji bi mi doneo zaposlenje, a da je povezan s prosvetom i u deficitu je na tržištu rada... HVALA

Odgovor:

Da, u pravu si, nažalost diploma osnovnih akademskih studija u nekim slučajevima pruža manje mogućnosti nego diploma master studija. Međutim, važno je da se ne obeshrabriš i da prikupiš potrebne informacije o svojim mogućnostima kako bi mogla da dalje napraviš dobar plan. Odgovore na većinu pitanja koja te interesuju možeš pronaći u odgovarajućim pravilnicima i zakonima. U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, član 8 (http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.html) određeno je da je potrebno da su nastavnici stekli odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), a samo izuzetno nastavnik može da bude lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena. Takođe je naveden i uslov da nastavnici moraju da imaju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi. Važno je dakle ako bi upisivala master studije da proveriš da li možeš da stekneš i odgovarajući broj bodova iz gore navedenih disciplina, ukoliko to nisi učinila tokom osnovnih studija.


Kao što možeš da vidiš u pravilnicima o stepenu i vrsti obrazovanja za nastavnike u školama, potrebno je da nastavnici istorije imaju zvanjа profesor istorije, diplomirani istoričar, diplomirani istoričar - master ili master istoričar. Na primer, možeš da pogledaš Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja za nastavnike u gimnazijama, ali odgovarajući pravilnici postoje za rad i u ostalim školama. Takođe, kao što ćeš videti u tim pravilnicima, da bi se bavila poslom nastavnika, ne bi mogla da se u potpunosti spremiš za to samo upisivanjem master studija, pošto se naglašava da lica koja su stekla zvanje master moraju imati i prethodno završene odgovarajuće osnovne akademske studije. Na primer, ukoliko bi neko završio master iz istorije, ne bi mogao da radi kao nastavnik istorije ako nema završene i osnovne akademske studije istorije. Takođe s obzirom na obaveze pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita, važno je da pogledaš još jedan dokument http://www.overa.rs/pravilnik-o-dozvoli-za-rad-nastavnika-vaspitaca-i-strucnih-saradnika.html.
Na kraju, što se tiče Nacionalne službe za zapošljavanje, više ne postoji program prve šanse, ali postoji program stručne prakse. Više informacija o uslovima možeš pročitati ovde - http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/6/6925_javni_poziv_stru__na_praksa_2017.__godina.pdf.
Nadam se da te nisam zatrpala sa dokumentima. :) Čini mi se da je ipak bolje da se dobro upoznaš sa njima, tako da tačno znaš koji su uslovi za rad u školi i učestvovanju u programu stručne prakse. Takođe, nadam se da će ti ove informacije pomoći u donošenju odluke. Ako budeš želela, možeš da mi javiš da li ti je moj odgovor malo pomogao i da li imaš još neko pitanje u vezi sa kojim mogu da ti pomognem, bilo bi mi drago :)
1167
28.02.2017
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.