Savetnica

Razlika između Kriminalističko-policijske akademije i Fakulteta bezbednosti

Pitanje:

Da li je velika razlika između Kriminalističko-policijske akademije i Fakulteta bezbednosti? Da li sa završenim Fakultetom bezbednosti mogu da radim kao inspektor u policiji?

Odgovor:

Kriminalističko - policijska akademija je finansirana od strane Ministarstva unutrašnjih poslova pa samim tim direktno priprema studente za rad u policiji i pruža osnovne studije iz oblasti kriminalistike, forenzičkog inženjerstva i informatike i računarstva. Nakon ovog fakulteta diplomci su ospobosobljeni i za zanimanje kriminalističara/ke, dok posle završenog Fakulteta bezbednosti možeš raditi i kao menadžer bezbednosti i istraživač u ovoj oblasti. Detaljnije informacije o tome gde možeš da radiš posle ovog fakulteta, možeš pronaći i na sajtu fakulteta. Na ovom linku možeš se detaljnije upoznati sa zanimanjem inspektora i kao što možeš videti kao potrebno obrazovanje za ovo zanimanje predlaže se neki Pravni fakultet sa akcentom na predmete i smerove koji se odnose na unutrašnje poslove. Takođe, koliko mi je poznato, u ovom trentutku možeš da postaneš inspektor i nakon završene Kriminalističko-policijske akademije, a ukoliko je to konkursom predviđeno, i posle Fakulteta bezbednosti uz dodatno usavršavanje. Međutim, mislim da bi bilo dobro da i ti to detaljno istražiš, kako bi prikupila više informacija.

1621
22.04.2017
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.