Upis fakulteta posle srednje stručne škole II

Pitanje:

Draga savetnice, hvala Vam na odgovoru! :) Imam samo još jedno pitanje. Da li će učenici koji žele da upišu srednju stručnu školu (i posle bi nastavili školovanje na fakultetu) polagati stručnu maturu, ili će polagati stručnu i opštu (koja je vezana za gimnaziju) maturu?

Odgovor:

Drago mi je ako ti je odgovor pomogao. :) Što se tiče tvog pitanja, nisam te dobro razumela da li misliš na upis srednjih škola ili fakulteta? Za upis u srednje škole će ostati ista procedura kao i do sada, samo će se za nekoliko godina (nije još uvek definisano tačno kada) menjati procedura upisa na visokoškolske ustanove, uključujući fakultete. 

Ukoliko se usvoji Koncept završnih ispita u srednjem obrazovanju onako kako je sada napisan, nakon srednje stručne škole u četvorogodišnjem trajanju bi se polagala stručna matura a nakon gimnazija opšta matura. Stručna matura koju bi polagali učenici nakon završetka četvrte godine srednjeg stručnog obrazovanja sastojala bi se od obaveznog (sertifikacionog) i izbornog (dodatnog) dela. Učenici srednjih stručnih škola ne bi bili obavezni da polažu ni jedan izborni ispit, ali uz polaganje dodatnih ispita iz opšteobrazovnih predmeta bi sebi proširili mogućnosti za upis na visokoškolske ustanove.
Ono što je važno da imaš u vidu jeste da ovaj dokument još uvek nije zvaničan, i da je moguće da će se neki njegovi delovi značajno menjati. Zbog toga je važno da sačekaš zvanične informacije prilikom donošenja odluka.
Ukoliko budeš imala još neko pitanje ili nedoumicu, zaista slobodno nam piši.
EU flag
Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.