Savetnica

Da li je perspektiva za zaposlenje veća sa državnim fakultetom?

Pitanje:

Poštovanje, zanimaju me mogućnosti nastavka školovanja nakon osnovnih strukovnih studija? Uglavnom je prohodnost lakša na privatnim fakultetima, ali sam u nedoumici koliko je diploma privatnog cenjena u odnosu na državne, zbog silnih afera i negativnog marketinga, a pogotovo iz sfere ekonomije, struke čiji kadrovi su suficitarni. Dakle, da li je perspektiva za zaposlenje veća sa državnim fakultetom? Hvala

Odgovor:


U pravu si kada kažeš da je sa strukovnim studijama prohodnost lakša na privatnom nego na državnom, u smislu da više privatnih fakulteta dozvoljava nastavak školovanja nakon strukovnih studija. Međutim, postoji i određen broj državnih fakulteta koji priznaju ispite sa visoke škole i na kojima možeš da nastaviš školovanje. Negde bi mogao odmah da upišeš IV godinu, a negde možda postoji mogućnost da polažeš diferencijalne ispite. Što se tiče ekonomije, tu sigurno znam da nakon strukovnih studija ne može da se upiše Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, ali možda može u nekom drugom gradu. U svakom slučaju, dobro bi bilo da pronađeš fakultet koji te zanima, pa da se raspitaš direktno kod njih.
Možda se kod nas u zemlji još uvek negde naslućuju te predrasude između privatnog i državnog fakulteta, međutim, perspektiva za zaposlenje ne zavisi u tolikoj meri od toga da li si završio privatni ili državni fakultet, već od tebe samog. Ako već tokom studija počneš neformalno da se usavršavaš, obavljaš prakse ili volontiranja koja su u tvojoj struci i na taj način stičeš dodatno iskustvo i znanje, povećaćeš sebi šanse za zaposlenje. Danas je poslodavcima veoma bitno da vide da ti znaš da razmišljaš i daješ rezultate na poslu. Dakle, i da završiš privatni fakultet, a da si u međuvremenu išao na prakse, neformalne obuke, seminare koji su vezani za struku i na taj način pokazao proaktivnost kada je u pitanju traženje posla, poslodavci će to ceniti i imaćeš određenu prednost u odnosu na one koji su samo završili fakultet.

1034
09.05.2017
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.