Informacije o akreditaciji visokoškolskih ustanova

Pitanje:

Da li je akreditovan smer radne terapije u Zemunu, Visoka zdravstvena škola, i da li je akreditovana Visoka tehnička škola u Požarevcu?

Odgovor:

Sve informacije o akreditovanim visokoškolskim ustanovama i studijskim programima možeš naći u Vodiču kroz akreditovane visokoškolske ustanove i studijske programe na sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Informacije na sajtu se redovno ažuriraju, a najnovije dostupne informacije možeš pronaći ovde: https://drive.google.com/file/d/0Bwr8qEMuakSJRVBUeVoyaW1aalk/view.

Ukoliko budeš imala teškoća sa snalaženjem na sajtu ili ako budeš imala još neko pitanje ili nedoumicu, slobodno nam piši.
EU flag
Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.