Koliko je važna težina za policijsku školu u Sremskoj Kamenici, pošto posle gimnazije hoću da budem policajac, a imam 20kg viška?

Pitanje:

Koliko je važna težina za policijsku školu u Sremskoj Kamenici, pošto posle gimnazije hoću da budem policajac, a imam 20kg viška?

Odgovor:

Postoje određeni propisani uslovi za upis u Centar za osnovnu policijsku obuku i možeš ih videti ovde. Između ostaih uslova, postoji određena visina, koja za muškarce minimalno iznosi 170cm, kao i težina koja se određuje na osnovu BMI indeksa telesne mase. Više o tome možeš naći na linku ovde.

EU flag
Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.