Prevencija i tretman poremećaja ponašanja

Pitanje:

Poštovani, želela bih da upišem Fasper, smer Specijalna edukacija i rehabilitacija maloletnika, mada vidim da je taj smer promenjen. Svakako mene interesuje da li posle tog završenog fakulteta može da se radi u policiji, kao inspektor za maloletničku delikvenciju? Ili, da mi ukažete na fakultet i smer, kojim bih mogla to postići. Hvala unapred.

Odgovor:

Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju postoji studijski program Defektologija na kome je jedan od modula Prevencija i tretman poremećaja ponašanja. Ovde možeš da pogledaš kako izgleda program tog modula. Nakon završetka studija stekla bi zvanje Diplomirani defektolog, a u dodatku diplomi bio bi naznačen naziv modula koji si završila. Nakon ovog studijskog programa bi imala opciju da radiš u policiji, ali i u centrima za socijalni rad, ustanovama koje su specijalizovane za rad s decom i mladima sa poremećajima u ponašanju, u vaspitno-popravnim domovima, savetovalištima, klubovima, zatvorima... U policiji bi mogla da radiš i sa diplomom drugih visokoškolskih ustanova, a naročito diplomom Kriminalističko-policijske akademije. Više o tome možeš pogledati u okviru odgovora na prethodna pitanja ovde

EU flag
Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.