Anesteziolog

Pitanje:

Zdravo, želim da budem anesteziolog i interesuje me da li je obavezna i medicinska srednja škola ili mogu samo sa fakultetom i još dodatne specijalizacije.

Odgovor:

Hvala ti na pitanju. Ne, nije neophodna i srednja medicinska škola. Važno je samo da upišeš srednju školu posle koje možeš da upišeš Medicinski fakultet: to je pored medicinske škole, gimnazija, škola veterinarskog usmerenja ili neka druga škola iz oblasti zdravstva. Da bi se bavila zanimanjem anestiziologa, nakon završenog fakulteta potrebno je da obaviš pripravnički staž u trajanju od godinu dana, a nakon isteka pripravničkog staža polaže se stručni ispit. Ta dva uslova - obavljen pripravnički staž i položen stručni ispit su neophodni kako bi se upisala specijalizacija. Specijalizacija anesteziologije traje četiri godine. Sve ovo je opisano u zakonima i pravilnicima koje možeš pogledati za više informacija ukoliko te bude interesovalo. 

EU flag
Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.