Savetnica

Visoka škola u Subotici

Pitanje:

Završio sam srednju školu i sada se odlučujem oko fakulteta i dobro bi mi dosao savet.. Na kojim poslovima bi mogao da radim sa Visokom Pravnom školom koja se nalazi u Subotici? Da li je to visoka škola ili Pravni fakultet?

Odgovor:

Bojim se da nisam sigurna na koju visokoškolsku ustanovu misliš. Uvek je veoma važno da pogledaš da li je fakultet ili visoka škola koju razmišljaš da upišeš akreditovana. To možeš saznati na sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta na adresi https://drive.google.com/file/d/0Bwr8qEMuakSJZ0lXTURrUV96eWc/view.  Kada pogledaš listu i visokoškolske ustanove koje su akreditovane i imaju akreditovane programe u Subotici ili nekom drugom gradu koji te interesuje, zaista slobodno nam piši ponovo, pa možemo zajedno da razmotrimo opcije o kojima razmišljaš.

35
18.10.2017
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.