Savetnica

Interesuje me Fakultet za fizičku hemiju. Kakva je perspektiva za zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu?

Pitanje:

Draga savetnice, treća sam godina gimnazije prirodno-matematičkog smera i interesuje me Fakultet za fizičku hemiju. Pitam se šta i gde mogu da radim sa završenim ovim fakultetom u Srbiji, ali me takođe interesuje i potražnja ovog zanimanja u inostranstvu. Koliko je perspektivan s obzirom što veoma malo srednjoškolaca odlučuje da ga upiše i ima li uopšte poslova vezanih za ovaj fakultet u Srbiji?

Odgovor:

Hvala na pitanju. Veoma je lepo što si prepoznala šta je ono što te interesuje i šta bi volela da studiraš.

Sa diplomom FIZIČKE HEMIJE možete se zaposliti na svakome mestu na kome se koriste fizičkohemijski principi i eksperimentalne fizičkohemijske metode. To su pre svega instituti koji se bave istraživanjima kako u oblasti prirodnih nauka (Instut »Vinča«, Institut za Opštu i fizičku hemiju, Institut za fiziku, Institut za hemiju, metalurgiju i tehnologiju, Institut za ispitivanje materijala, instituti SANU) tako i tehničkih, medicinskih (Radiološki i onkološki institut«, Vojno-medicinska akademija, Zavod za zaštitu zdravlja itd) ili primenjenih (Hidrometeorološki zavod, Zavod za mere i standarde, Institut za kukuruz) nauka. Moguće je zaposliti se u RAZVOJNIM i KONTROLNIM LABORATORIJAMA mnogih industrija (farmaceutska, hemijska, prehrambena, metalurška); u laboratorijama za kontrolu vode, zemljišta, vazduha, hrane. Diplomiranih fizikohemičara ima i u prosveti: na fakultetima na kojima se održava nastava iz fizičke hemije (Poljoprivredni, Tehnološko-metalurški, Farmaceutski i naravno Fakultet za fizičku hemiju), u školama gde se predaje fizička hemija ili srodni predmeti. Više informacija o fakultetu i informator fakulteta možeš preuzeti OVDE.
Tako predlažem ti i da u našo bazi zanimanja pogledaš profile kojima se možeš baviti nakon završetka Fakulteta za fizičku hemiju:
Nastavnik/ica u školi 
Potražnja u inostranstvu za stručnjacima iz oblasti fizičke hemije je znatno veća nego kod nas, kako su bolji uslovi i postoji više mogućnosti za prirodne nauke, te ti predlažem da pretražiš na internetu, a na ovom linku  možeš videti sa kojim fakultetima iz inostranstva Fakultet za fizičku hemiju ima saradnju.

Ne treba da te brine to što ne spada u popularne fakultete među srednjoškolcima, jer se to često menja. Najbitinije je da odabir studija odgovara tvojim interesovanjima, željama i sposobnostima, te verujem da ni uspeh neće izostati.
2378
13.02.2018
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.