Pitanje savetnici

Da li mogu negde da predajem sa C1 sertifikatom iz ruskog? Volela bih da se bavim jezikom ali ne želim da studiram ruski

Zdravo, imam C1 sertifikat iz ruskog jezika i zanima me šta je još potrebno da uradim da bih mogla da predajem negde ruski, da budem sudski tumač ili da postanem prevodilac? Volela bih da se bavim jezikom a opet, ne želim da studiram ruski. Hvala unapred!

1939
pre 4 godine

Odgovor savetnice:

Pre svega, odlično je što poseduješ sertifikat i što se usavršavaš u učenju jezika koji voliš. Međutim, da bi predavala bilo koji jezik, neophodno je da imaš diplomu Filološkog fakulteta. Da bi se neko bavio predavanjem bilo kog predmeta, pa i jezika, nije ključno samo znanje jezika, već i psihološko-pedagoško-metodičke veštine koje se stiču kroz specifične predmete na fakultetu. Svi koji žele da se bave nastavom tokom studija uče kako da organizuju časove, kako da se ophode prema studentima itd. Iz tog razloga predavači moraju da imaju formalno obrazovanje, a nije dovoljan samo kurs.
O tome kako se postaje sudski tumač možeš da pročitaš u ovom tekstu. Takođe, evo i šta piše na sajtu Ministarstva pravde: Rešenje o postavljenju stalnih sudskih tumača, stalnih sudskih prevodilaca i stalnih sudskih tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica donosi ministar pravde. Ministar, na predlog jednog ili više predsednika viših sudova koji su uočili nedovoljan broj prevodilaca za određene strane jezike, najmanje jednom godišnje objavljuje oglas za postavljenje prevodilaca. Prevodilac može biti lice koje ima visoko obrazovanje i ispunjava zakonom utvrđene uslove za zaposlenje kao državni službenik, kao i sledeće posebne uslove:

-          da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje potpuno znanje jezika sa koga se prevodi i na koji se prevodi usmeni govor ili pisani tekst,
-          da poznaje pravnu terminologiju koja se koristi u jeziku sa koga se prevodi ili na koji se prevodi;
-          da ima najmanje pet godina iskustva na prevodilačkim poslovima.
Kandidat koji nema odgovarajuće visoko obrazovanje, podleže proveri znanja jezika pred komisijom koju obrazuje ministar.

 Dakle, ako nemaš jezički fakultet, onda polažeš proveru znanja jezika pred komisijom. Moguće je i bez diplome, ali moraš da imaš 5 godina prevodilačkog iskustva. 
U principu, da bi bila prevodilac, treba da se "proguraš" u svet onih kojima je prevod sa ruskog potreban. Da se oglašavaš na sajtovima, da možda držiš privatne časove deci koja su zainteresovana za ruski, kada se jednom krene, ako budeš dobra u tom poslu, i ljudi će te preporučivati. Možda možeš da pitaš u nekoj privatnoj školi koja daje časove jezika da li postoji mogućnost da provere tvoje znanje jezika i možda ti pruže priliku da predaješ.